Monday Meeting ::ICT เพื่อคนรากหญ้า กำหนดการ


Monday Meeting ::ICT เพื่อคนรากหญ้า กำหนดการ

  กำหนดการ

วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐ น – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๒๒๑ ชั้น ๒ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

เวลา

รายละเอียด

๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๓๐ น

ลงทะเบียนและรับเอกสาร

๑๓.๓๐ น. – ๑๓.๔๕ น

กล่าวต้อนรับ และ ชี้แจงวัตถุประสงค์ความเป็นมาของเวที

โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๑๓.๔๕ น. – ๑๔.๑๕ น.

เปิดประเด็นการเสวนา

๑.     การศึกษาความเป็นไปได้ของการนำเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตมาใช้เพื่อการศึกษาทางไกลของชุมชน. อำเภอ....... จังหวัด.........  โดยนายกิตตินันท์ อนัมบุตร  นักศึกษาปริญาโท  สาขาการจัดการโทรคมนาคม วิทยาลัยนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๒.     การใช้งานโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อจัดการมลพิษทางน้ำของ จังหวัดสุมทรสาคร   โดยนายทนงศักดิ์ เกิดนุ่น  นักศึกษาปริญาโท  สาขาการจัดการโทรคมนาคม วิทยาลัยนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย นางสาว อารยา ชินวรโกมล

๑๔.๑๕ น. – ๑๕.๔๕ น.

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปสู่ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการใช้ ICT เพื่อคนรากหญ้า ดำเนินการแลกเปลี่ยน โดย อ.อิทธิพล ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

๑๔.๔๕ น. – ๑๖.๐๐ น.

สรุปผลและปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

 

หมายเลขบันทึก: 328713เขียนเมื่อ 17 มกราคม 2010 13:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 29 เมษายน 2012 14:05 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

สวัสดีครับ

  • ผมมารับรู้เรื่องการใช้นวัตกรรม การพัฒนาการใช้ICT เพื่อคนรากหญ้า
  • มีประโยชน์มากมายครับ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี