GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ความหมายการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาชุมชน

 

การมีส่วนร่วมของประชาชน  

หมายถึง  

การเข้าร่วมอย่างแข็งขันของกลุ่มบุคคลในขั้นตอนต่างๆ ของการดำเนินกิจกรรมอย่างหนึ่ง 

การมีส่วนในการสนับสนุนที่เป็นไปในรูปของผู้เข้าร่วมมีส่วนกระทำให้เกิดผลของกิจกรรมที่เข้าร่วมมิใช่เป็นผู้ร่วมคิดตัดสินใจหรือผู้ได้รับประโยชน์เท่านั้น  

การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมพัฒนาไม่ใช่กระทำถึงประชาชนเข้ามาทำกิจกรรมตามที่ได้จัดทำขึ้น  และหมู่บ้านหรือชุมชนมีกิจกรรมและวิธีดำเนินงานของตนเองอยู่แล้ว ประชาชนมีศักยภาพที่จะพัฒนาชุมชนของตนองได้  การที่ประชาชนหรือชุมชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจสำหรับการกำหนดนโยบายการพัฒนาที่เป็นกระบวนการขั้นต้นของการวางแผนการพัฒนาชุมชนในส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัยในการดำรงชีวิตของตนเอง 

นอกจากนี้  การกำหนดวัตถุประสงค์และวางแผนร่วมกันก็เป็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตามแผนงานโครงการดังกล่าว  และมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการบริการ  รวมทั้งมีส่วนร่วมในการควบคุมประเมินโครงการของชุมชน  ซึ่งอาจเป็นไปโดยการมีส่วนร่วมแบบตัวแทนหรือเป็นไปโดยการได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยตนเอง

 

ดร.สรฤทธ จันสุข

กองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 328530
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 8
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน

ความเห็น (8)

สวัสดีค่ะ ดร.สรฤทธ จันสุข

มาเยี่ยม มาชม มาให้กำลังใจค่ะ

ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ

 

ขอขอบพระคุณมากครับ

สวัสดีขอรับ ต้องส่งเสริมให้คนกรมเราใช้ช่องทางนี้ให้มากขึ้นนะ

สวัสดีค่ะ

ขอขอบคุณมากค่ะสำหรับความหมายของการมีส่วนร่วม

ได้นำไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยค่ะ เพราะใหม่มาก ๆ (2553)

ขอบคุณจริง ๆ ค่ะ

ขอบคุณคะ่สำหรับความหมายของการมีส่วนร่วม เป็นประโยชน์สำหรับงานวิจัยคะ่ อยากได้ความหมายของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาบ้างคะ่ขอบคุณมากคะ่

ขอขอบคุณ ดร.สรฤทธ จันสุขมากคับ สำหรับความหมายการมีส่วนร่วม เพราะผมนำไปอ้างอิงในงานวิจัย แต่ผมอยากได้ข้อมูลแนวคิด ทฤษฎีการมีส่วนร่วม ข้อมูลใหม่ๆหน่อยคับ จักขอบพระคุณอย่างยิ่ง

สวัสดีครับ ได้อ่านความหมายการมีส่วนร่วม ขออนุญาตนำไปใช้ในการวิจัย ขอบคุณมากครับ

ขอขอบคุณสำหรับข้อความนะคร้าบบบบบบบบบบ.......