ประเด็นการพิจารณาการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

pollution
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ในการไปตรวจสอบสถานที่เพื่อพิจารณาคำขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในระดับจังหวัด ซึ่งมีผวจ. หรือ รองที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน ในการพิจารณานั้น  เห็นว่าในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม  มีเรื่องที่ต้องพิจารณาที่สำคัญๆ ได้แก่ 

            1. การขออนุญาตนั้นๆ มีขนาดและเป็นประเภทที่ต้องมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่  โดยดูได้จาก ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการฯ ลงวันที่ 16 มิ.ย. 52 ที่สำคัญคือท่าเทียบเรือรับเรือขนาดตั้งแต่ 500 ตันกรอส (ไม่ว่าจะกี่ท่าก็ตาม ในชื่อโครงการเดียวกัน ถ้าขนาดของท่าเรือสามารถรองรับเรือที่มีขนาดเกิน 500 ตันกรอสขึ้นไป) หรือความยาวหน้าท่า ตั้งแต่ 100 เมตร (คิดความยาวหน้าท่าทุกท่ารวมกันทั้งหมดของโครงการ กรณีโครงการมีท่าเทียบเรือหลายท่า เนื่องจากต้องคำนึงถึงผลกระทบในภาพรวมทั้งหมดของโครงการ) หรือ มีพื้นที่ท่าเทียบเรือรวม ตั้งแต่ 1,000 ตร.ม.ขึ้นไป (คิดพื้นที่ท่าเทียบเรือรวมทั้งหมดของทั้งโครงการ ไม่ว่าจะมีกี่ท่าก็ตาม แต่ไม่คิดพื้นที่ใช้สอยอื่นๆ)

         2. การก่อสร้างหรือขยายสิ่งก่อสร้างบริเวณหรือในทะเล ได้แก่ 2.1) กำแพงริมชายฝั่ง ติดแนวชายฝั่ง ความยาวตั้งแต่ 200 ม.ขึ้นไป (คิดความยาวทั้งหมดของทั้งโครงการ ไม่ว่าจะมีกี่ช่วงก็ตาม  เนื่องจากอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางของกระแสน้ำ เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งตามมาภายหลังได้ จึงกำหนดให้มีการศึกษา eia ประเมินผลกระทบ และหาแนวทางแก้ไขลดผลกระทบเสียก่อน)  2.2) รอดักทราย เขื่อนกันทรายและคลื่นรอบังคับกระแสน้ำ ทุกขนาด  2.3) แนวเขื่อนกันคลื่นนอกฝั่งทะเล ทุกขนาด 

        3. การถมที่ดินในทะเล ทุกขนาด ในการจะบอกให้ได้ว่าโครงการนั้นๆ ได้มีการถมทะเลหรือไม่นั้น ให้ดูว่ากิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ มีการถมอิฐ หิน ดิน ทราย เลยแนวชายฝั่งทะเลหรือไม่ ซึ่งการพิจารณาหาแนวชายฝั่งทะเลให้หมายถึงแนวที่น้ำทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ ในการหาแนวดังกล่าวสามารถหาได้จากการสำรวจรังวัดระดับโดยการถ่ายระดับจากหมุดควบคุมของกรมแผนที่ทหารที่ได้จัดทำโครงข่ายไว้ทั่วประเทศ (เป็นน่าที่ของเจ้าของโครงการที่จะต้องจ้างช่างสำรวจ) หรืออาศัยหลักเขตควบคุมทางน้ำ ที่กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีกำหนดขึ้นเป็นแนวสำหรับอ้างอิงก็ได้

        อันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญที่ต้องพิจารณายังมีรายละเอียดปลีกย่อยค่อยเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป หรือใครจะช่วยแชร์ประสบการณ์เล่าสู่กันฟังบ้างยินดีนะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คำสำคัญ (Tags)#สิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

หมายเลขบันทึก: 328225, เขียน: 15 Jan 2010 @ 11:44 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 12:37 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

จิรัชยา
IP: xxx.42.69.184
เขียนเมื่อ 

มีปัจจัยอื่นอีกหรือไม่