เทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไร

มารู้จัก "เทคโนโลยีสารสนเทศ" กันเถอะ..

        เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology), ไอที (IT) หรือ                  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (information and communications technology),  ไอซีที (ICT) หมายถึง  เทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ    ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง, แปลง, จัดเก็บ, การประมวลผล, และสารสนเทศ                                                 

       ในช่วงปีค.ศ. 1980 เครื่องคอมพิวเตอร์ยังมีเพียงส่วนประมวลผลข้อมูลเท่านั้น แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้ขยายตัว และมีการยอมรับอย่างกว้างขวาง และยังขยายตัวอย่างรวดเร็วในส่วนของอุปกรณ์ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป้นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกมากมาย องค์ประกอบทั้ง   3 ส่วนนี้ ยังต้องอาศัยการทำงานร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น เครื่องเซอร์เวอร์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์) เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบเครือข่าย (การสื่อสาร) โดยมีการส่งข้อมูลต่างๆ ไปยังเครื่องลูก (ข้อมูลแบบมัลติมีเดีย)

 

ข้อมูลจาก http;//th.wikipedia.org/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศิริรัตน์ความเห็น (1)

เด็กหญิงกานต์ชนก จุลกิจวัฒน์
IP: xxx.113.67.6
เขียนเมื่อ 
ขอขอบพระคุณมากค่ะ หนูจะนำข้อบมูลนี้ไปพิมพ์รายงานส่ง จารย์ ค่ะ