ความเห็น 264314

เทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไร

เด็กหญิงกานต์ชนก จุลกิจวัฒน์
IP: xxx.113.67.6
เขียนเมื่อ 
ขอขอบพระคุณมากค่ะ หนูจะนำข้อบมูลนี้ไปพิมพ์รายงานส่ง จารย์ ค่ะ