ก้าวแรก.................ที่มหิดล

..

...

...

....

.....

......

........

.........

...........

.............

.........................

 

( ไว้ติดตามตอนต่อไปนะคะ )