นายวิรัตน์ จิตรโก

  ติดต่อ

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และร่วมรับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบการบริหารและการจัดการศึกษา งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้  

ศึกษานิเทศก์  ประจำกลุ่มโรงเรียนหนองหาน  2 
สมาชิกร่วมกลุ่มเดียวกัน คือ  นางสาววิมลรัตน์  ภาแกดำ 
ที่ปรึกษาชมรมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หน้าที่พิเศษ  ผู้บริหารโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สพท.อด.3
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
1.กรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนทุน 1 อำเภอ 1 ทุน สพท.อด.3
2.กรรมการสอบคัดเลือกพนักงานราชการตำแหน่งนักการภารโรง สพท.อด.3
3.กรรมการดำเนินงานสร้างหอศาสนดนตรีอีสาน สพท.อด.3
4.กรรมการบริหารศูนย์ ericสพท.อด.3

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3

หมายเลขบันทึก: 32283, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:24:47+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #erkm

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)