GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

นายวิรัตน์ จิตรโก

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และร่วมรับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบการบริหารและการจัดการศึกษา งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้

ศึกษานิเทศก์  ประจำกลุ่มโรงเรียนหนองหาน  2 
สมาชิกร่วมกลุ่มเดียวกัน คือ  นางสาววิมลรัตน์  ภาแกดำ 
ที่ปรึกษาชมรมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หน้าที่พิเศษ  ผู้บริหารโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สพท.อด.3
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
1.กรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนทุน 1 อำเภอ 1 ทุน สพท.อด.3
2.กรรมการสอบคัดเลือกพนักงานราชการตำแหน่งนักการภารโรง สพท.อด.3
3.กรรมการดำเนินงานสร้างหอศาสนดนตรีอีสาน สพท.อด.3
4.กรรมการบริหารศูนย์ ericสพท.อด.3

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): erkm
หมายเลขบันทึก: 32283
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)