การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  ที่ผ่านมาแล้ว  รอบตัดเชือก  ที่ยังประทับใจครูอ้อย  ที่ดำเนินการในฐานะเป็นกรรมการ  

สงสัยต้องเก็บมาใช้กับนักเรียนประถมบ้าง  เพื่อส่งผลผลิตให้กับระดับมัธยมต่อไป 

ลองมาดูสิว่า  มันคืออะไรนะ  Multi Skills Competition นี่น่ะ

*****

Skills ที่ใช้ในการแข่งขัน  มีทุกๆๆ Skills เลยค่ะ  ฟัง พูด อ่าน และเขียน

แบ่งเป็นข้อสอบ Multiple Choice ด้วย  เรื่องการฟังข้อความ จาก CD  และการฟัง  Dialoque  จาก CD ด้วย   Error order   หรือ  การใช้ภาษาอังกฤษ

*****

เรียกว่า  วัดทักษะกันอย่างจุใจ  ดังนั้น  นักเรียนที่มาเข้ารับการคัดเลือก  ต้องมีทักษะทางการเรียนภาษาอังกฤษ.....พอสมควร

*****

ใช้ห้องสอบ  ที่ทันสมัย  มีเครื่องมือ...ครบครัน

*****

Pleti3

*****

มีครูคุมสอบ เพียงพอ รวดเร็ว และ โปร่งใส  ดำเนินการตามกติกาที่ตกลงกัน  อย่างชัดเจน

*****

Pleti1

****

มีอุปกรณ์ เครื่องใช้ ให้นักเรียน อย่างเพียงพอ 

เวลาที่ใช้นั้น ก็ต้อง เหมาะสม ไม่ช้า ไม่เร็ว....จนเกินไป

*****

เมื่อได้สอบ ข้อสอบ ปรนัยแล้ว  คราวนี้มาวัดความสามารถในเรื่องการฟัง และถ่ายโอนมาเป็นภาพ...ที่เรียกว่า....Picture Dictionary ..... ซึ่งเป็นการวาดภาพ ตามคำบอกของ...Native Speaker นั่นเอง

*****

Kidd9

*****

รอบสุดท้าย ก็คัดเลือกมาจากนักเรียน เหลือเพียง 4 คน มาสัมภาษณ์ แบบตัวต่ตัว วยคำถามทั่วไป ให้นักเรียน พูดอธิบาย ให้เหตุผล.....แบบนี้ ได้เด็ก เก่ง...จริงๆๆ

*****

Kidd111

*****

เราจะได้ เด็กเก่ง และมีความสามารถ  อย่างชัดเจนและโปร่งใส

*****

รอไปดูที่งานศิลปหัตกรรมภาคกลาง...ที่ลพบุรี  21-23 ธันวาคม ที่จะถึงนี้ นะคะ