รายงานการศึกษาวิธีการเรียนรู้หรือลีลาการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓


รายงานการศึกษาวิธีการเรียนรู้หรือลีลาการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

  ได้เข้าเว็บหนึ่งแล้ว(ขอขอบคุณนะครับ) ได้สอนวิธีการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล  ก็เลยลองทำตามดู
และได้ผลดังนี้ครับ

มีลิงค์ไฟล์ เวิร์ด ที่ทำเสร็จแล้ว เผื่อจะมีประโยชน์บ้าง

http://gotoknow.org/file/na_chaichot/view/459797

 ไฟล์นี้ผลทำไว้ 3 เรื่องครับ ตามทฤษฎีลีลาการเรียนรู้

 

ชื่อเรื่อง                  การศึกษาวิธีการเรียนรู้หรือลีลาการเรียนรู้ของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒

ผู้ศึกษา                   นายมานะ  ไชยโชติ

 

บทคัดย่อ

 

วิธีการเรียนรู้หรือลีลาการเรียนรู้ ของผู้เรียน เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้กระบวนการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ของครูให้บรรลุเป้าหมาย  เพราะวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน -

ยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ก็ย่อมแตกต่าง  ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อผู้เรียน ดังนั้นเพื่อให้ทราบวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนจึงต้องศึกษาวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย เหมาะสมและสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนในแต่ละห้องเรียน   เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุดและจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาต่อไป    ในการศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ๑) เพื่อวิเคราะห์วิธีการเรียนรู้หรือลีลาการเรียนรู้ของผู้เรียน   ๒) เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะกับลีลาการเรียนรู้ของผู้เรียน  ๓) เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๔๓ คน  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ  ผลการศึกษาพบว่านักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓  มีวิธีการเรียนรู้หรือลีลาการเรียนรู้ต่างกัน ดังนั้นครูผู้สอนจึงจำเป็นต้องวางแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนในห้องเรียน  ซึ่งจะทำให้

ผู้เรียนมีความสุข และเกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

 

หมายเลขบันทึก: 319532เขียนเมื่อ 11 ธันวาคม 2009 12:46 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มิถุนายน 2012 16:00 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี