"ความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์"

จ๊ะจ๋า
ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงที่ใช้เป็นวิถีในการดำเนินชีวิต

   

          เมื่อวันเสาร์ 27 พฤษภาคม 2549 ที่ผ่านมา วันนั้นจ๊ะจ๋า มีความรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ได้รับข่าวสารบ้านเมืองเลย และอยากใช้เวลาวันเสาร์ในการรับข่าวสารซักวัน ว่าแล้ว.......บ่ายวันนั้นก็เลยเดินตรงดี่...........เข้าร้านหนังสือข้างทาง  เพื่อซื้อหนังสือพิมพ์ซักฉบับ เมื่อเลือกแล้วก็คิดว่า กรุงเทพธุรกิจนี่แหละที่เลือกอ่าน.......เพราะหน้าแรก เป็นข่าวดีที่ทำให้ตัดสินใจซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับนี้มาอ่าน ที่น่าสนใจเพราะเป็นข่าวของเหนือหัวของชาวไทยทุกคน นั่นคือข่าว UN ถวายรางวัลในหลวงกษัตริย์นักพัฒนา
          มีเนื้อข่าวว่า....ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 นายโคฟี อันนัน เลขาธิการองค์การสหประชาชาคิ ได้เดินทางเข้าเฝ้าฯ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทูนเกล้าฯ ถวายรางวัล "ความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์" ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชสมบัติครบ 60 ปี พร้อมกันนั้นนายโคฟี อันนันได้กล่าวสุนทรพนจ์เชิดชูในหลวง พระมหากษัตริย์นักพัฒนา จุดประกายแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาแนวใหม่สู่นานาประเทศ และเป็นครั้งแรกที่ยูเอ็นจัดทำรางวัลเกียรติยศ.......
            ซึ่งแนวทางสำคัญๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานแก่ชาวชนชาวไทยในการดำรงชีวิต และการพัฒนา ได้แก่ ประการแรก การรู้จักประมาณตนในการครองชีพ เดินทางสายกลาง หรือ มัชฌิมาปฏิปทา เพื่อบรรลุยุทธศาสตร์การพัฒนาแห่งชาติที่มีดุลยภาพ และสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งแนวทางนี้ปรากฏผลให้เห็นอย่างชัดเจนภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินเมื่อปี 2540 ประการที่สอง ประชาชนต้องมีความอุตสาหะ อดทนในการเผชิญกับความทุกข์ยากและสิ่งท้าทายต่อความมั่นคงของมนุษย์ โดยต้องรู้จักพึ่งพาตนเองเป็นอันดับแรก ประการที่สาม ประชาชนควรรักษาปัจเจกชน และเสียสละเพื่อช่วยเหลือชุมชน ตลอดจนประเทศชาติ เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีร่วมกัน และประการที่สี่ ประชาชนควรยึดมั่นในความเป็นไทย อันเป็นชาติที่เต็มไปด้วยมรดกวัฒนธรรม และร่ำรวยไปด้วยภูมิปัญญา เราควรรู้จักนำความรู้เหล่านั้นไปดำเนินชีวิตให้เกิดประโยชน์  ทั้งหมดก็คือ ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงที่ใช้เป็นวิถีในการดำเนินชีวิต อันจะช่วยลดความกระหายในความร่ำรวย การใช้จ่ายอย่างฟุ้งเฟ้อ  โดยแนวคิดนี้ช่วยเสริมสร้างศีลธรรมอันดีให้กับประเทศชาติ และสนับสนุนความซื่อสัตย์ คุณธรรม การที่พระองค์ได้รับเทินพรเกียรติทั่งทั้งสากลให้เป็นพระมหากษัตริย์ผู้มีวิริยะอุตสาหะ และกษัตริย์นักพัฒนานั้นสะท้อนให่เห็นว่าพระองค์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ และเป็นภูมิพลังต่อการพัฒนาคนบนแผ่นดินไทยอย่างแท้จริง
               จากแนวทางทั้ง 4 ประการ บวกกับสภาพแวดล้อมและภูมิประเทศไทยที่พร้อมในด้านเกษตรกรรมอย่างมาก จ๊ะจ๋าคิดว่าการที่เรามุ่งเน้นในด้านอุตสาหกรรมมากเกินไปอาจจะไม่เป็นหนทางที่ถูกต้องนัก และอยากให้ทุกคนหันมาสนใจในเศรษฐกิจพอเพียงตามกระแสพระราชดำรัสของในหลวงของเรา  เพราะโดยแท้จริงแล้ว เราควรมองว่าสภาพที่แท้จริงของประเทศ เป็นอย่างไร ซึ่งด้านเกษตรกรรมของเราก็ดีเด่นไม่แพ้ชาติไหน  ยิ่งชาวต่างประเทศเห็นความสำคัญในเศรษฐกิจพอเพียง  ยิ่งทำให้จ๊ะจ๋าเห็นว่าเราน่าจะให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตนในความเป็นอยู่โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง  มากขึ้นเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น กินอยู่อย่างพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อตามกระแสนิยม หัดเดินตลาดแทนการเดินในซุปเปอร์มาร์เกตในห้างสรรพสินค้า เดินชมธรรมชาติ วัดวาอาราม แทนการเดินเที่ยวห้าง ซื้อของในตลาดราคาถูก  ซึ่งพอได้ทำแล้วรู้สึกว่า เราได้ประโยชน์อย่างมาก ได้เห็นฟากฝั่งคลอง ได้เห็นผู้คน ได้ต่อรองราคา ได้เห็นวิถีชิวิตของผู้คน   เพราะคนไทยมีนิสัยยิ้มแย้ม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทย ทำให้โด่งดังไปทั่วโลก  เรามีเอกลักษณ์ที่น่าหวงแหนอยู่มาก ทำไมเราไม่ให้ความสนใจในสิ่งที่เรามี เราเป็นละคะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM creative

คำสำคัญ (Tags)#เรื่องใกล้ตัว

หมายเลขบันทึก: 31902, เขียน: 30 May 2006 @ 07:52 (), แก้ไข: 01 May 2012 @ 00:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 7, อ่าน: คลิก


ความเห็น (7)

วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.142.206
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณอาจาร์จ๊ะจ๋า...                                      
  • อ่านแล้วดีใจกับคนไทยที่มีพระเจ้าแผ่นดินทรง(ทศพิธราช)ธรรม...
  • เรื่องนี้ทำให้นึกถึงคำชมของท่านพระจะนะกะ (จะนะกะพม่า = ชนกะ = ชนก = พ่อ) พระภิกษุชาวพม่าที่พัก ณ วัดท่ามะโอ
  • ท่านชมคนไทยว่า "คนไทยนี่มัชฌิมาปฏิปทา ดำเนินตามทางสายกลาง ไม่มักโกรธ" เวลามีคนต่างชาติมาชมก็รู้สึกดีใจไปกับคนไทยครับ...
  • เรียนเสนอให้อาจารย์รวมเรื่อง "พระบรมราโชวาท" หรือ "แนวคิดพระราชดำริ" ไว้เป็นชุดบทความ (series) ต่อไปจะได้สะดวกต่อการอ้างอิง (reference) ต่อไป
  • ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของอาจารย์ที่นำเรื่องราวของการทำคุณงามความดีมาเผยแพร่... สาธุ สาธุ สาธุ
จ๊ะจ๋า
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณหมอวัลลภมากคะที่มีข้อแนะนำที่ดี.... แต่จ๊ะจ๋าคงต้องใช้เวลาในการรวบรวมก่อนนะคะ แต่ไม่นานเกินรอ ..เพราะพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนควรรับทราบและควรปฏิบัติตาม ก็เรารักในหลวงของเรานี่คะ  พ่อของชาวไทยทุกคน

ณัฐวุฒิ กระต่ายอินทร์
IP: xxx.120.49.194
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับสำหรับบทความดีๆ ผมอยากให้คุณจ๊ะจ๋านำเรื่องพระบรมราโชวาท ในหัวข้อต่างๆของพระองค์ท่านมาเปรียบเทียบกับทางพระพุทธศาสนาให้เราได้อ่านกันมั้งครับ เพราะจะได้เป็นการสอนศาสนาไปด้วยในตัวและจะได้เข้าใจในพระบรมราโชวาทมากยิ่งๆขึ้นไปไงครับ

ขอบคุณครับ

จตุพร กระต่ายอินทร์
IP: xxx.146.247.70
เขียนเมื่อ 

แนวทางที่ทรงพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยนั้น เป็นสี่งที่มีมาแต่อดีต พระองค์ทรงเตือนสติเราอยู่ในขณะนี้ว่าพื้นฐานชีวีตของเราแท้จริงคืออะไร ทรงใช้ชีวิตอยู่เพื่อประชาชนจริงๆ พวกเราควรนำแนวทางที่ทรงพระราชทานมาปฏิบัติสืบต่อไป

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอบคุณครับกับบทความดีๆที่มีมาให้ร่วมแสดงความคิดเห็น

จ๊ะจ๋า
IP: xxx.10.158.246
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างนี้คือดอกไม้อันงดงามร่วมกัน
เกษม ตันธนะศิริวงศ์
IP: xxx.116.243.230
เขียนเมื่อ 

 เป็นความโชคดีของประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยเรา มีพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นนักพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ทรงพระราชทานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้คนไทยนำไปปรับใช้กับการดำรงชีวิตในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งแนวทางนี้ผมคิดว่าสอดคล้องกับหลักพุทธศาสนาในหลายแง่หลายมุมเป็นอย่างยิ่ง เช่น สันโดษ ขันติ อิทธิบาท 4  อย่างไรก็ตามโดยส่วนตัวผมมีความกระตือรือร้นที่จะน้อมนำแนวทางที่พระราชทานนี้มาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันของผม การได้เห็นอารยธรรมตะวันตกในขณะที่ผมกำลังศึกษาที่อเมริกาขณะนี้ ผนวกกับการนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์มาปรับใช้แล้วละก็ ผมคิดว่าจะทำให้ตัวผมเองได้พัฒนาเพิ่มขึ้น ผมจึงเห็นด้วยกับคุณหมอวัลลภที่จะได้เห็นการรวบรวมแนวคิดที่ทรงพระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามนุษย์ เพื่อให้คนไทยสามารถนำมาให้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต ขอบคุณ จ๊ะจ๋าที่นำบทความที่มีประโยชน์เช่นนี้มาถ่ายทอด 

โอปอร์
IP: xxx.97.32.126
เขียนเมื่อ 

เอ๋........

ณัฐวุฒิ กระต่ายอินทร์

พี่เจรึป่าวคะเนี่ย

โอปอร์