ขอความกรุณา  บอกวิธีสมัคร  ,mail  ของหน่วยงานราชการ ที่มี  obec.go.th  เพราะต้องใช้ในการลงทะเบียนประกาศสอบราคา   ส่งมาที่  [email protected]  ขอบคุณครับ