วัสดุและขั้นตอนการทำ นำมะพร้าวอ่อนที่ยังไม่มีเนื้อ ผ่าเป็นชิ้นๆ โดยปอดเปลือกสีเขียวออก แล้วนำมาแช่น้ำเกลือในอัตรา
ส่วน มะพร้าว 1 ลูก/เกลือ 100 กรัม แช่ไว้ประมาณ 1 สัปดาห์
           การนำไปใช้ โดยการป้อนให้แพะกิน 2-3 ชิ้น อาทิตย์ละ 2 ครั้ง
           องค์ความรู้จาก นายมะ อาแด 27 ม.2 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา โทร 08-9869-7781
รวบรวมโดย คุณวสันต์ กู้เกียรติกูล เกษตรจังหวัดยะลา
ประชาสัมพันธ์โดย อบูญาลีละฮ์