เนย

เทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างไร
ไม่ว่าจะไปทางไหนมีเทคโนโลยีเข้ามาทำให้สะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร การคมนาคม การเชื่อมโยงกันต่าง ๆ ก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฉัตรนภา กลิ่นแก้วความเห็น (0)