เทคโนโลยีสารสนเทศ

รู้จักการใช้เืทศโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
     ประโยชน์ก็คือถ้าไม่มีเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้เราก็คงเป็นคนที่ไม่รู้จักการพัฒนาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจนถึงทุกวันนี้่   เพราะในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนหรือแม้การทำงานในสถานที่ต่าง ๆ ก็ตามต่างก็ใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อช่วยในการประกอบอาชีพและการเรียนการสอนเพื่อความสะดวกสบายตามยุคตามสมัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิมลรัตน์ บุญทับทิมความเห็น (0)