ติดหวัดพร้อมกันหลายสายพันธุ์ได้ไหม [EN]

เชื้อโรคที่ทำให้เกิดหวัด (common cold) เกือบทั้งหมดอยู่ในกลุ่มไรโนไวรัส (rhinovirus; rhino = จมูก) ซึ่งมีอย่างน้อย 99 สายพันธุ์ย่อย [ nytimes ]

 [wiki]

ภาพน้องแรดซึ่งมีชื่อว่า 'rhinoceros' ซึ่งแปลว่า "จมูก (rhino) + เขา"; แรดอาเซียน (Javan + Sumatran) มีขนาดเล็กกว่าแรดอาฟริกา > [ wikipedia ]

...

ทฤษฎีที่มีอยู่เดิม คือ คนเราน่าจะป่วยจากเชื้อหวัดหลายๆ เชื้อได้พร้อมกัน ทว่า... การศึกษาเร็วๆ นี้หลายรายงานทำให้เรารู้ว่า เชื้อหวัดมีพฤติกรรมไม่เหมือนที่คิด

การศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารซายน์ (J Science) ปีนี้ (2552) มีการพิสูจน์ว่า คนเราติดเชื้อหวัด 2 สายพันธุ์ได้พร้อมๆ กัน

...

อันตรายของการติดเชื้อพร้อมกันหลายๆ สายพันธุ์ คือ เชื้อหวัดจะนำรหัสพันธุกรรมมาเชื่อมต่อกัน (link up) แล้วแลกเปลี่ยน (swap) กัน (เรียกว่า 'recombination' = เชื่อมต่อกันใหม่)

กระบวนการนี้ทำให้มีความเสี่ยงต่อการกลายพันธุ์ หรือเกิดสายพันธุ์ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

...

การศึกษาอีกรายงานหนึ่งจากจีน ตีพิมพ์ใน PLoS ปีนี้ (2552) ทำการศึกษากลุ่มตัวอย่างเด็ก 64 คนพบว่า เด็กส่วนน้อยมีการติดหวัดพร้อมกันได้ถึง 3 สายพันธุ์ และมีการแลกเปลี่ยนรหัสพันธุกรรมกันราวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (swap)

ตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานว่า การติดเชื้อหวัดพร้อมกัน 2 สายพันธุ์จะให้อาการหนักขึ้น หรือป่วยนานขึ้น และการศึกษาในผู้ใหญ่พบว่า คนที่ติดเชื้อมากจนถึง 1/4 ไม่มีอาการอะไรเลย

...

การศึกษาเชื้อหวัด 2009 ในสัตว์ทดลองพบว่า สัตว์ที่ได้รับเชื้อปริมาณมากมีอาการหนักกว่าสัตว์ที่ได้รับเชื้อปริมาณน้อย

เรื่องนี้บอกเราว่า ไม่ว่าจะเป็นหวัด-ไข้หวัดใหญ่หรือไม่, การล้างมือด้วยสบู่ หรือถูมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ยังมีความสำคัญมาก เพราะถ้ามีการติดเชื้อพร้อมกันในคนหมู่มาก... โอกาสเกิดเชื้อกลายพันธุ์จะเพิ่มขึ้น และการได้รับเชื้อปริมาณมากอาจทำให้อาการหนักกว่าการได้รับเชื้อปริมาณน้อย

...

ถึงตรงนี้... ขอให้พวกเรามีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

...

ภาษาอังกฤษสบายๆ สไตล์เรา                                

ต้นฉบับเรื่องนี้คือ 'The claim: A person can contract two colds at one time' = "คำกล่าวอ้าง (เคลม): คนเราติดเชื้อหวัด 2 สายพันธุ์ได้ในเวลาเดียวกัน"

คลิกลิ้งค์ > คลิกลำโพง-ธงชาติ > ฟัง-ออกเสียงตามเจ้าของภาษา 3 รอบ เพื่อให้จำศัพท์ได้ถูกต้องและเร็ว

...

ย้ำเสียงหนัก (accent) ที่พยางค์แต้มสี

@@ [ science ] > [ ซ้าย - อึ่น - s ] > http://www.thefreedictionary.com/science > noun = วิทยาศาสตร์

...

@@ [ swap ] > [ s - วอพ - p ] > http://www.thefreedictionary.com/swap > verb, noun = (การ)แลกเปลี่ยน (นิยมใช้ในด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเิทศ)

@@ [ contract ] > [ ค้อน - แถรค - t ] > http://www.thefreedictionary.com/swap > verb, noun = (การ)ติดเชื้อ ทำสัญญา

...

 ติดตามบล็อกของเราได้ทางทวิตเตอร์ > [ Twitter ]

ที่มา                                                         

  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ รพ.ห้างฉัตร ลำปาง สงวนลิขสิทธิ์. ยินดีให้นำไปเผยแพร่โดยอ้างอิงที่มาได้. ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า > 22 พฤศจิกายน 2552.
  • ข้อมูล ทั้งหมดเป็นไปเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ไม่ใช่วินิจฉัยหรือรักษาโรค ท่านที่มีโรคประจำตัวหรือความเสี่ยงต่อโรคสูงจำเป็นต้องปรึกษาหมอที่ดูแล ท่านก่อนนำข้อมูลไปใช้.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสุขภาพความเห็น (0)