คุณธรรมสำหรับเด็ก

อุดม
การพัฒนาคุณธรรม

          ในปัจจุบัน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต

          ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนวัดศิวารามจึงจัดค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน  ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒ ณ.โรงเรียนวัดศิวารามหมู่ ๕ ตำบลบ่อตาโล่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ คุณธรรมจริยธรรม มีความตระหนัก มีเจตคติที่ด ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้เกี่ยวศาสนพิธี และมารยาทชาวพุทธ วาทะธรรมะ ฟังะรรมเทศนา ธรรมจากสื่อ นิทรรศการแผ่นที่คนดี  โดยนิมนต์พระวิทยากร เชิญ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีแบบสังเกตุ แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการประเมินผล

          ในการจัดค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ทำให้นักเรียนมีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธี และมารยาทชาวพุทธ จนทำให้นักเรียนได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขัน มารยาทงามอย่างไทย สวดมนต์สรภัญญะ นิทานธรรมะ ระดับพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ เป็นสถานศึกษาที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น และเป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนวัดศิวาราม

คำสำคัญ (Tags)#คุณธรมมจริยธรรม

หมายเลขบันทึก: 312347, เขียน: 10 Nov 2009 @ 11:46 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 21:52 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)