@$#^*(()........บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ........$^*()*_)*


.....บทบาท & ความสำคัญ ของเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ  

      ข้อมูลและคุณสมบัติของสารสนเทศ    การประมวลผลและการจัดการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ    ซอฟต์แวร์    บุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่    เครือข่ายคอมพิวเตอร์    การใช้โปรแกรมพื้นฐาน ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป    โปรแกรมประมวลผลคำ   โปรแกรมตารางทำงานอย่างง่าย การใช้โปรแกรมนำเสนองาน    หลักการแก้ปัญหา    หรือสร้างงานออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ และโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

          การเปลี่ยนแปลงสังคมความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นไปอย่างรวดเร็ว    กล่าวกันว่าได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เรียกว่า    การปฏิวัตืมาแล้วสองครั้ง    ครั้งแรกเกิดจาดดารที่มนุษย์รู้จักใช้ระบบชลประทานเพื่อการเพาะปลูก  สังคมความเป็นอยู่ของมนุษย์จึงเปลี่ยนจากการเร่ร่อนมาเป็นการตั้งหลักแหล่งเพื่อทำการเกษตร    ต่อมาเมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้ว    ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 หลังจากที่เจมส์วัตต์ประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ำ    มนุษย์ก็รู้จักนำเอาเครื่องจักรมาช่วยในอุตสาหกรรมการผลิตและช่วยในการสร้างยานพาหนะเพื่องานคมนาคมขนส่ง    ผลที่ตามมาทำให้เกิดการปฏิวัติทางอุตสาหกรรม    สังคมความเป็นอยู่ของมนุษย์จึงเปลี่ยนจากสังคมเกษตรมาเป็นสังคมเมือง    และเกิดรวมกันเป็นเมืองอุตสาหกรรมต่างๆ

        ในช่วง พ.ศ.2523 เป็นต้นมา    ความเจริญก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว    การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลข้อมูลเป็นไปอย่างกว้างขวาง    มีการส่งถ่ายข้อมูลระหว่างกันเป็นจำนวนมาก  เกิดการประยุกต์งานด้านต่างๆ เช่น   ระบบการโอนถ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  บัตรเอทีเอ็ม    บัตรเครดิต    การจองตั๋ว    การซื้อสินค้า    การติดต่อส่งข้อมูล เช่น โทรสาร  (facsimile)  ไปรษรีย์อิเล็กทรอนิกส์ (electronic mail)

         ก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการดำรงชีวิตเป็นอันมาก   เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี เทคโนโลยีทำให้การสร้างที่พักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐาน   สามารถผลิตสินค้าและให้บริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น    เทคโนโลยีทำให้มีการติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก การเดินทางเชื่อมโยงถึงกัน   ทำให้ประชากรในโลกติดต่อรับฟังข่าวสารกันได้ตลอดเวลา

        พัฒนาการของเทคโนโลยีทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนไปมาก    ลองย้อนไปในอดีตโลกมีกำเนิดมาประมาณ 4600 ล้านปี เชื่อกันว่าพัฒนาการตามธรรมชาติทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตถือกำเนิดบนโลกประมาณ 500 ล้านปีที่แล้ว ยุคไดโนเสาร์มีอายุอยู่ในช่วง 200ล้านปี      สิ่งมีชีวิตที่เป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ค่อยๆพัฒนามาคาดคะเนว่าเมื่อห้าแสนปีที่แล้วมนุษย์สามารถส่งสัญญาณท่าทางสื่อสารระหว่างกันและพัฒนามาเป็นภาษา มนุษย์สามารถสร้างตัวหนังสือและจารึกไว้ตามผนังถ้ำเมื่อประมาณ5000ปีที่แล้วกล่าวได้ว่ามนุษย์ต้องใช้เวลานานพอควรในการพัฒนาตัวหนังสือที่ใช้แทนภาษาพูด    และจากหลักฐานทางประวัติพบว่า มนุษย์สามารถจัดพิมพ์หนังสือได้เมื่อประมาณ 500ถึง800 ปีที่แล้ว เทคโนโลยีเริ่มเข้ามาช่วยในการพิมพ์    ทำให้การสื่อสารด้วยข้อความและภาษาเพิ่มขึ้นมาก เทคโนโลยีพัฒนามาจนถึงการสื่อสารกันโดยส่งข้อความเป็นเสียงทางสายโทรศัพท์ได้ประมาณร้อยกว่าปีที่แล้ว และเมื่อประมาณห้าสิบปีที่แล้ว ก็มีการส่งภาพโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ทำให้มีการใช้สารสนเทศในรูปแบบข่าวสารมากขึ้นในปัจจุบันมีสถานีวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์และสื่อต่างๆที่ใช้ในการกระจายข่าว    มีการแพร่ภาพทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อรายงานเหตุการณ์สดเห็นได้ชัดว่าเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากบทบาทของการพัฒนาเทคโนโลยีรวดเร็วขึ้นเมื่อมีการพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ จะเห็นได้ว่าในช่วง4-5 ปีที่ผ่านมาจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งมีคอมพิวเตอร์เข้าไปเกี่ยวข้องให้เห็นอยู่ตลอดเวลา

ที่มา

http://www.school.net.th/library/snet1/network/it/index.html

http://www.srp.ac.th/~kitima/kitima/subject/comp4/unit1/it1.htm

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 31210เขียนเมื่อ 27 พฤษภาคม 2006 11:19 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มิถุนายน 2012 10:26 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี