สวัสดีค่ะ

วันนี้จะนำแบบออกเสียง " ร " มาให้อ่านกันนะคะ

สำหรับคนที่มีปัญหาการออกเสียง " ร " ออกเสียงไม่ชัด หรือว่าลิ้นแข็ง

ให้ลองฝึกตามนี้นะคะ

1. ทุกวันให้ฝึกเปล่งเสียง " จุ๊กกรู๊ ๆๆ " วันละหลาย ๆ ครั้ง หรือว่างเมื่อไหร่ก็ได้ เมื่อเราออกเสียงแบบนี้ทุกวัน ลิ้นของเราจะเริ่มเคยชิน พอมีความรู้สึกว่าตัวเองเปล่งเสียงออกมาแล้วลิ้นเริ่มกระดกแล้วก็ไปขั้นที่สองต่อ

2.เมื่อลิ้นเริ่มกระดกแล้ว ทีนี้ก็ลองเปล่งเสียง " จุ๊กกรู๊ ๆๆ " แล้วสลับกับคำที่ออกเสียงตัว " ร " คำไหนก็ได้เลือกมาซัก หนึ่งคำ 

3. ฝึกออกเสียงบ่อย ๆ หมั่นหาคำใหม่ ๆ มาฝึกพูด ถ้าคำไหนไม่เคยพูดแล้วเวลาพูดออกมาลิ้นไม่กระดก ก็ให้เปล่งเสียง " จุ๊กกรู๊ ๆๆ " ก่อนแล้วค่อยพูด จะทำให้เปล่งเสียงได้ดีขึ้นค่ะ

         ทำอย่างนี้เรื่อย ๆ นะค่ะรับรองได้ว่าไม่นานปัญหาการออกเสียงตัว " ร " ไม่ชัดหรือไม่ได้จะหมดไป             

 

                        รณรงค์เรื่อง “ ร ”

 

   เรา “ร”ขอเรียกร้อง    ไทยทั้งผองช่วยป้องกัน

อย่าให้เสียงรอนั้น         ต้องสูญไปให้อับอาย

คำไทยใช้ตัวรอ            มากมายหนอประโยชน์หลาย

“ร”ควบกล้ำเรียงราย     สืบทอดไว้ไม่ร้างรา

รัฐ ราช ราษฎร์ร่วมจิต   รังสฤษฏ์ให้วัฒนา

รักเรือนเร่งรักษา           เรือนสะอาดปราศโรคภัย

รักเรียนเพียรรู้รอบ        ครูชื่นชอบอบรมใจ

ให้รักษาภาษาไทย        ใช้ได้ดีมีรางวัล

รถยนต์และรถไฟ          บำรุงไว้ให้ครบครัน

รวบรวมเรื่องราวนั้น       เพื่อเรียบเรียงพร้อมเพรียงดี

รวยรินกลิ่นระรื่น           ดอกไม้ชื่นหยาดวารี

รื่นรมย์ร่มรุกข์มี            ที่รับรองพี่น้องเรา

โนรีที่เริงร่า                   ร่อนนภาไม่เงียบเหงา

สายรุ้งพุ่งเพริศเพรา      โรจน์เรืองรองผ่องอำพร

เรไรร่อนไพรพฤกษ์        ร้องยามดึกใจรอนรอน

ราตรีมีจันทร                  ดาวริบหรี่ไร้ชีวัน

ร่ายรำทำเริงร่า              เปรมปรีดาครื้นเครงครัน

รำวงยามสังสรรค์           เรียมรำพึงตรึงฤทัย

รณรงค์จงสัมฤทธิ์          เสียง “ ร ” สถิตตลอดไป

อนุรักษ์ภาษาไทย           เป็นมิ่งขวัญนิรันดร

                                           (ฐะปะนีย์  นาครทรรพ)