เด็กชายหม่อง ทองดี : จากเด็กที่เกิดในประเทศไทยจากบุพการีไร้รัฐเกิดในรัฐฉาน ประเทศพม่า สู่คนไร้สัญชาติในทะเบียนราษฎรประเภททะเบียนประวัติของรัฐไทย

Archanwell
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เอกสารนี้มี ๓ ตอน กล่าวคือ (๑) ข้อเท็จจริง (๒) ข้อกฎหมาย และ (๓) ความพยายามที่จะแก้ไขปัญหา โดยข้อกฎหมายที่จะกล่าวถึงมีอยู่ ๑๒ เรื่อง อันได้แก่ (๑) เรื่องอำนาจอธิปไตยและเขตอำนาจของรัฐเหนือเด็กชายหม่อง ทองดี (๒) เรื่องรัฐเจ้าของตัวบุคคลของเด็กชายหม่อง ทองดี (๓) เรื่องสถานะของรัฐฉานและความเป็นไปได้ที่จะให้สัญชาติแก่ครอบครัวทองดี (๔) เรื่องการรับรองความเป็นบุคคลตามกฎหมายของเด็กชายหม่อง ทองดี (๕) เรื่องสิทธิในการพัฒนาของเด็กชายหม่อง ทองดี ผูกพันประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีในสถานะของบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ (๖) เรื่องความเป็นราษฎรไทยของเด็กชายหม่อง ทองดี (๗) เรื่องปัญหาความไร้สัญชาติของเด็กชายหม่อง ทองดี (๘) เรื่องปัญหาความสามารถในการทำนิติกรรมของเด็กชายหม่อง (๙) เรื่องปัญหาความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างนายยุ้น นางมอย และเด็กชายหม่อง (๑๐) เรื่องสิทธิศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยของเด็กชายหม่องเด็กชายหม่อง (๑๑) เรื่องสถานะของเด็กชายหม่องตามกฎหมายคนเข้าเมือง (๑๒) เรื่องอำนาจให้สัญชาติไทยแก่เด็กชายหม่อง ทองดี

 อยากอ่านเรื่องราวทั้งหมดของน้องหม่องทองดีในแง่มุมการวิเคราะห์ของกฎหมายระหว่างประเทศ โปรดคลิก URL ดังต่อไปนี้

http://learners.in.th/file/archanwell/25521107.pdf

http://cid-57e8289c73121202.office.live.com/self.aspx/My%20CaseStudy/%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b8%96%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99.pdf

(อันล่างนี้ ก็ใช้ได้ค่ะ มีรูปน้องหม่องคนเก่งด้วย)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Archanwell#People-Managementความเห็น (4)

สุขกี แยม
IP: xxx.53.140.37
เขียนเมื่อ 

ผมเกิดที่ประไทย ผมมีสิทธิจะเป็นคนไทยไหมครับ

เขียนเมื่อ 

เกิดที่ไหน เมื่อไหร่ พ่อแม่เป็นใครล่ะคะ

พิชาชาญ สกุลสอน
IP: xxx.129.59.146
เขียนเมื่อ 

รบกวนสอบถามข้อมูลด้วยนะครับ รู้จักน้องคนหนึ่งคนหนึ่ง ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ อายุ 20 ปี เป็นบุคคลผู้ถือบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน โดยที่มารดาเป็นคนไทยใหญ่ที่อพยพเข้ามาเมืองไทยนานแล้ว โดยน้องคนดังกล่าวเกิดที่ผืนแผ่นดินไทย จะสามารถเปลี่ยนแปลงให้เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยหรือเป็นคนไทยได้จริง ๆ หรือไม่ครับ รบกวนสอบถามด้วยนะครับ สงสารน้องเขามาก ปัจจุบันเรียนอยู่ในระดับ ปวช. 3 วิทยาลัยแห่งหนึ่ง ผลการเรียนดีมาก มีความตั้งใจเรียนดีมาก กตัญญูรู้คุณและที่สำคัญเป็นบุคคลที่มีคุณภาพอีกคนหนึ่งของสังคม รบกวนด้วยนะครับ....หรือแจ้งติดต่อมาผ่านตั้มก็ได้นะครับที่โทรศัพท์ 093 228 2115 ครับผม

เขียนเมื่อ 

น้องเกิดที่ไหนคะ มีหลักฐานเพียงใด

หากเกิดในประเทศไทย ก็มีสิทธิในสัญชาติไทย เพียงแต่เงื่อนไขการใช้สิทธินั้นอาจมีมากหรือน้อยตามสถานการณ์ค่ะ

คุณแม่ถือเอกสารอะไรคะ 

น้องอยู่ในวิทยาลัยอะไร 

เรื่องของคนไร้รัฐไร้สัญชาตินั้น ไม่ต้องปิดบังอะไร ไม่ใช่ความน่าอับอายของเจ้าของปัญหา

แต่เป็นความน่าอับอายของรัฐที่ไม่ดูแลให้ดี ยิ่งบอกชัดๆ ยิ่งให้ความช่วยเหลือได้ค่ะ 

ถ้าต้องการให้ดูปัญหา ก็อธิบายเรื่องมาตรงนี้ได้เลย จะเป็นประโยชน์ต่อท่านอื่นด้วยค่ะ