ขอไว้อาลัยแด่ครูจูหลิง

ถ้าคิดจะรวย จงอย่าเป็นครู

ขอไว้อาลัยแด่ครูจูหลิง ผู้ที่พยายามทำหน้าที่ของความเป็นครู จริงอยู่อาชีพนี้แม้จะเป็นอาชีพสุดท้ายของผู้ที่มีความรู้จะเลือกมาทำ แต่คนจำนวนมากที่ต้องการเป็นครูจริงๆ เริ่มตั้งแต่ก้าวแรกของการศึกษาเพื่อความเป็นครู วันนี้ครูคนหนึ่ง ถูกทำร้าย ผมขอไว้อาลัยแด่ครูที่ดีของศิษย์ทุกคน

คนเรา เกิดมาก็ต้องตาย เพียงแต่จะตายช้าหรือตายเร็ว คนเราเกิดมาต้องเจ็บ เพียงแต่จะเจ็บแบบไหน ขอให้ครูจงมีจิตใจแจ่มใส แม้ร่างกายจะไม่ไหวหรือเจ็บปวดทรมาน จงมีจิตใจที่เป็นปกติเย็น เหมือนกับตอนที่พยายามจรดปลายพู่กันลงบนฝาผนังด้วยจิตใจสงบเย็นเพื่อจะวาดภาพที่มีคุณค่าสักภาพหนึ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โอโห...มโนสาเร่ความเห็น (0)