• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

ประวัติเซรามิกส์

   เบื้องต้น  
  สำหรับ เครื่อง ถ้วย หรือ เครื่อง ปั้น ดิน เผา เคลือบ นั้น มี ลักษณะ เนื้อ ดิน อยู่ 2 ชนิด คือ เนื้อ ดิน ส โต นแวร์ และ เนื้อ ดิน พอร์ส เลน หรือ มัก เรียก ว่า เนื้อ กระเบื้อง ซึ่ง มี ลักษณะ ใน ราย ละเอียด ดัง นี้ ๑. เครื่อง ถ้วย เนื้อ ดิน ชนิด ส โต นแวร์ หมาย ถึง เครื่อง ถ้วย ที่ เผา ถึง สุก ตัว (vitreous ware) ใน อุณหภูมิ สูง 1190-1390 องศา เซลเซียส การ ที่ เรียก ว่า ส โต นแวร์ เนื่อง จาก ผลิต ภัณฑ์ ประเภท นี้ มี เนื้อ หยาบ แน่น ทึบ แสง และ มี ความ แข็ง แกร่ง มาก น้ำ และ ของ เหลว ไม่ สามารถ ไหล ซึม ผ่าน ได้ ส่วน มาก เนื้อ ดิน เกิด จาก สี ธรรมชาติ ของ ดิน เช่น สี เทา สี น้ำตาล เมื่อ เคาะ จะ มี เสียง กังวาน วัตถุ ดิบ ที่ ใช้ ต้อง มี ความ ทน ไฟ สูง และ มี ความ เหนียว แข็ง แกร่ง เครื่อง ถ้วย เนื้อ ดิน แกร่ง ส โต นแวร์ นิยม ทำ ภาชนะ ใส่ อาหาร เช่น จาน ชาม ถ้วย ชา กาแฟ เหยือก น้ำ แจกัน นอกจาก นี้ ยัง นิยม ทำ ภาชนะ บรรจุ เช่น ไห ๒. เครื่อง ถ้วย เนื้อ ดิน ชนิด พอร์ส เลน หรือ เนื้อ กระเบื้อง เป็น เครื่อง ถ้วย ที่ ต้อง เตรียม ดิน ขึ้น เป็น พิเศษ เนื้อ ดิน เมื่อ เผา สุก ตัว จะ มี สี ขาว และ โปร่ง แสง โดย เผา ใน อุณหภูมิ ตั้งแต่ 1250 องศา เซลเซียส ขึ้น ไป ส่วน ผสม ของ เนื้อ ดิน ประกอบ ด้วย หิน ควอตซ์ (หิน ฟัน ม้า ) ดิน เกาลิน ดิน เหนียว ขาว (ball clay) และ วัตถุ อื่นๆ อีก ตาม สัดส่วน ที่ เหมาะ สม เมื่อ นำ ไป เผา ไฟ แล้ว เนื้อ ดิน ละเอียด แข็ง แกร่ง และ เนื้อ บาง เนื่อง จาก เนื้อ ดิน ประเภท พอร์ส เลน มี ความ เหนียว ต้อง จึง นำ ไป ขึ้น รูป ด้วย วิธี หล่อ และ วิธี ขึ้น รูป แบบ ใบ มีด เป็น ส่วน ใหญ่ ไม่ นิยม ขึ้น รูป แบบ แป้น หมุน เครื่อง ถ้วย ชนิด เนื้อ พอร์ส เลน แบ่ง ตาม อุณหภูมิ ใน การ เผา เป็น 2 ประเภท คือ ประเภท เครื่อง กระเบื้อง เนื้อ อ่อน (soft porcelain) เผา ใน อุณหภูมิ ประมาณ 1210-1235 องศา เซลเซียส นิยม ทำ ภาชนะ ใส่ อาหาร และ งาน ทาง ศิลปะ อีก ประเภท คือ เครื่อง กระเบื้อง เนื้อ แน่น แกร่ง (hard porcelain) ซึ่ง เผา ใน อุณหภูมิ สูง กว่า ประมาณ 1310-1431 องศา เซลเซียส จะ มี ความ แข็ง แกร่ง เป็น พิเศษ นิยม นำ ไป ทำ เครื่อง ฉนวน ไฟฟ้า และ อุปกรณ์ ไฟฟ้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): uncategorized 
  หมายเลขบันทึก: 30579
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 3
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (3)

-

ขอบคุณครับ

จะได้นำไปให้ลูกอ่านประกอบความรู้ต่อไปครับ

ตกลงเป็นประวัติหรือ ประเภทเซรามิกค่ะ