การสัมมนานานาชาติ เรื่อง"ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในลุ่มแม่น้ำโขง :แบ่งปันประสบการณ์จากประเทศญี่ปุ่นและประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง"

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมนั้น สามารถดูได้จากเว็บไซด์ของศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง http://www.la.ubu.ac.th/japan_mekong_seminar/

อีกข่าวหนึ่งคือการสัมมนาเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมในลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นสนามวิจัยของพวกเราอยู่แล้ว ผศ.สมชาย ลำดวน ประธานฯบอกฝากสมาชิกทุกคนโดยเฉพาะในเขตภาคอีสาน ควรได้เข้าร่วมงานที่จัดโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับแจแปนเฟาว์เดชั่น เพราะจะเป็นประโยชนอย่างยิ่ง ที่จะได้ไปเรียนรู้จากคนอื่น และทบทวน งานวิจัยที่พวกเรากำลังดำเนินการในประเด็นของตนเอง หวังว่า คงพบกันโดยเร็วที่สุด ในช่วงวันเวลาดังกล่าว ทราบว่า ผู้จัดเปลี่ยนสถานที่จัดเป็นโรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล (เนวาดาแกรนด์) ห้องทับทิม    ซึ่งโรงแรมอยู่ใกล้ ๆ ติดกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ประสานไปยังเครือข่ายอุบลของพวกเราด้วย ทั้ง ผศ.ดร.จิตรกร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ผศ.ดร.กิติรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะวัฒนธรรม อาจารย์จิรายุ อาจารย์ชาตรี อาจารย์ธงชัย และคนอื่น ๆ นะ ข่าวต่อข่าวด้วย รายละเอียดก็คือ

ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้การสนับสนุนจากเจแปนฟาวน์เดชั่นจะจัดให้มีการสัมมนานานาชาติเรื่อง "ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในลุ่มแม่น้ำโขง : แบ่งปันประสบการณ์จากประเทศญี่ปุ่นและประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง" ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน ชาวบ้าน นักวิชาการและนักวิจัยทั้งจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้มาปรึกษา – หารือ แบ่งปันประสบการณ์ แง่มุมต่างๆของผลกระทบจากการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ความหลากหลาย และการปรับตัวของชีวิตความเป็นอยู่ภายในท้องถิ่น

สถานที่ โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล (เนวาดาแกรนด์) ห้องทับทิม 

วัน เวลา ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมนั้น สามารถดูได้จากเว็บไซด์ของศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง http://www.la.ubu.ac.th/japan_mekong_seminar/

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประชาคมวิจัยเครือข่ายไทยคดีศึกษาและวัฒนธรรมศาสตร์(ศรีมเหนทรวรมันอีสานปเทส)ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

นงค์ มาเยี่ยมค่ะท่าน