จิตวิทยากับการทำงานร่วมกันเป็นทีม..อย่างมีความสุข

แล้วท่านจะพบว่า ชีวิตของท่าน จะเปลี่ยนแปลงไปในบัดดล

"งานคือชีวิต  ทุกชีวิตมีความสุขเมื่อได้ทำงาน  ทุกชีวิตเบิกบาน  เมื่อทำงานแล้วมีความสุข " ดังที่ ท่านพุทธทาส  ได้กล่าวไว้ข้างต้น  ดังนั้นเราต้องคิดเสมอว่า  ไม่ว่าใครให้งานเราก็ตาม  เราต้องขอบคุณเค้า  ที่ได้ให้โอกาสเรา  และเราเองนั้นต้องดำเนินการทำทันที  และรายงานผลความคืบหน้า  ให้ผู้ที่มอบหมายงานให้เค้าทราบ  เป็นระยะ ๆ 

กฎของการทำงานร่วมกับผู้อื่น  มีอยู่ว่า

1.  มนุษย์ทุกคน  ชอบคำชม  ไม่ชอบคำตำหนิ  ติเตียน

2.  ไม่มีใครชอบให้ผู้อื่นมาสอน  นอกเสียจากเราสนใจที่จะอยากเรียนรู้เอง

3.  เมื่อท่านตัดสินผู้อื่นเช่นไร  ท่านก็ถูกผู้อื่นตัดสินกลับเช่นนั้น ทันที

     หากท่านสามารถนำกฎทั้ง 3 ข้อ  ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวันได้  แล้วท่านจะพบว่า  ความเปลี่ยนแปลงในชีวิต  จะเกิดขึ้นกับตัวท่านเอง  ไม่ช้า...ก็เร็ว

( ที่มา : การอบรม "จิตวิทยากับการทำงานเป็นทีม อย่างมีความสุข" ของ อ.ณรงค์ศักดิ์ ตะละภัฏ )   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาองค์กรความเห็น (1)

A
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยทุกสิ่งเลยคะ