ข้อมูลของโปรมแกรม
1-โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมคำนวนหามรดกตามหลักนิติศาสตร์อิสลาม แต่โปรแกรมนี้ไม่ได้ครอบคลุมในทุก ๆ ปัญหาของวการแบ่งมรดกเช่น การแบ่งมรดกของการตายหมู่ การแบ่งมรดกของทารก เป็นต้น
2- สามารถใช้งานได้ทั้งภาษาอาหรับและอังกฤษ
3- ผลที่หาได้จะคิดเป็นเปอร์เซนต์ของมรดก

โหลดได้ที่นี้
http://www.saaid.net/book/5/811.zip