The Butchart Gardens 1

 สวนที่ทางทีมงานได้เข้าไปศึกษาภูมิประเทศ คือ Butchart Gardens เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ที่น่าสนในอย่างยิ่ง (คลิก) สวนนี้ห่างจาก Victoria ๒๑ กิโลเมตร ผู้ที่ริเริ่มให้สร้างคือ สามีภรรยา Robert Pim Butchart ค่าผ่านประตูราว ๒๑ เหรียญ ครับมีสวนให้ดู คือ Sunken Garden,Rose Garden,Japanese Garden,Italian Garden และมีที่ขายของที่ระลีกมากมายครับ

ภาพแรก ทางเข้าประตู มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล เพื่อจัดลำดับรถให้เข้าไป เรียนรู้ด้านใน

ภาพที่ ๒ คุณเอื้อ ประจักษ์ กับ JJ

ภาพที่ ๓ แผนที่บริเวณสวนทั้งหมด ต้องใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงถึงจะเดินครบทุกสวน

ภาพที่ ๔ และ ๕ บริเวณหน้าห้องน้ำบริเวณทางเข้าก็น่าประทับใจ และ สดชื่น

ภาพที่ ๖ ต้นอะไรบ้างครับที่แขวน ช่วยหน่อยครับ

ภาพที่ ๗ บริเวณ เริ่มต้นของการเดินชมสวน

ภาพที่ ๘ ช่วงเช้าไม่มีนักท่องเที่ยว อากาศก็เย็นพอสมควร

ภาพที่ ๘ และ ๙ คือOrgan Pavillion วันนี้ไม่ได้เปิดให้เข้าเยี่ยมชม

JJ,Victoria,Canada,1.56p.m 20 May 2006