ความเห็น 33337

Victoria 2

JJ
IP: xxx.64.223.203
เขียนเมื่อ 

  เรียนท่านอาจารย์ JC

 พวกเราเดินทาง

   Plane 1เครื่องบิน Chaina Airline จาก ขอนแก่น กทม และ USA 

   รถBus จากเมืองสู่เมือง และ ในเมือง Chauffeur

 Windsurfingเรือ Seattle-Canada-Seattle และ เดิน ตอนดูงาน ศึกษาภูมิประเทศ ครับ

 มี Organizer ครับ ท่านผู้ช่วยอธิการฝ่ายอำนวยการรศ.ดร.ธีระ (เสื้อฟ้า นั่งกลาง)ยังมีท่าน รศ.ดร.พีระสิทธิ์ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์ ทีมใหญ่ครับ