วันนี้ผู้เขียนมาอยู่เวรเช้า รวมทั้งพี่ผอบด้วย หลังจากรับสิ่งส่งตรวจกันตามปกติ แล้วพี่ผอบก็นำสิ่งส่งตรวจผ่านการรับแล้ว ไปปั่นแยกไม่ว่าจะเป็น Clotted blood หรือ NaF blood ซึ่งโดยทั่วไป Tube NaF blood ปั่นรอบเดียวก็ใช้ได้เลย โดยไม่ต้องปั่นซ้ำ แต่วันนี้พบว่า Tube NaF blood Clotted หลายรายมาก ต้องทำการปั่นซ้ำหลาย ๆ ราย ซึ่งเป็นการเสียเวลาพอสมควร โดยเฉพาะช่วงเช้าปริมาณงานเยอะมากๆ ได้ยินเสียงพี่ผอบบอกมาเป็นระยะ ๆ ทุกครั้งที่เจอ NaF blood Clotted

ในฐานะที่เราทั้ง 2 คนก็เป็นสมาชิกทีมตามรอย NaF blood ก็เลยตัดสินใจโทรบอก OPD Lab. เผอิญพี่อรอนงค์ รับสาย พี่นุชแกยุ่งอยู่ ก็เลยฝากบอก พอใครมาส่ง Lab. เราก็ฝากบอกอีกไม่ว่าจะเป็นพี่น้อย พี่รูญ (ถ้าจำไม่ผิด) โดยเน้นบอกย้ำในขั้นตอนการ Mix พบว่าไม่เจออีกเลย

ก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ได้ผลพอสมควร เพราะเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วเราได้จัดการปัญหาโดยทันที โดยไม่ปล่อยให้เวลาผ่านพ้นไป