เล่าเรื่องระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๔ กันยายน ๒๕๕๒


นักปราชญ์ผู้ชาญฉลาด ซึ่งมีทั้งไหวพริบและปฏิภาณ พึงเอาชนะได้แม้กระทั่งเทวดาผู้มีอิทธิฤทธิ์เหนือมนุษย์ แต่ก็ยังมาพ่ายแพ้ให้แก่คนหน้าด้านจนได้ คัดจาก Small man

  กันยายน ๒๕๕๒ 

เรียน  เพื่อนครู ผู้บริหารที่เคารพรักทุกท่าน

 

วันจันทร์ที่ ๓๑  สิงหาคม ๒๕๕๒   วันนี้มีประชุมผู้บริหารโรงเรียน ที่โรงแรมลองบีช หาดชะอำ  เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศจากห้องประชุมของเขตมาเป็นโรงแรมสี่ดาว เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายชาย  พานิชพรพันธุ์  มาพบผู้บริหารเพื่อมอบนโยบายและพูดคุยถึงแนวทางพัฒนาจังหวัดด้านทรัพยากรมนุษย์  ก่อนบรรยายท่านได้มอบประกาศเกียรติคุณบัตรให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จำนวน ๘ ราย มีผมรวมอยู่ด้วย มอบหนังสือที่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยฟอนเตส ประเทศเนเธอร์แลนด์ฝากมาให้โรงเรียนที่เคยมาฝึกสอน ๕ โรงเรียน ใช้เวลาบรรยายพิเศษประมาณ ๑ ชั่วโมงผมมอบของฝากเสร็จลงไปส่งที่หน้าโรงแรม ในห้องประชุมวัฒนธรรมจังหวัด คุณเกริกชัย  ชาติไทยไตรรงค์ ได้ประสานการทำงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมซึ่งมีหลายโครงการ  ก่อนเที่ยงคุณตรีรัช ภูคชสารศีล ผู้จัดการศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อุทยานนานาชาติสิ่งแวดล้อมศิรินธรได้ชี้แจงและเชิญชวนครูและนักเรียนได้ไปศึกษาเรียนรู้ในศูนย์แห่งนี้  ผมได้ลงนามข้อตกลง MOU ต่อกันในที่ประชุมแห่งนี้เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนเป็นสักขีพยานนำไปสู่ความร่วมมืออย่างจริงจัง อาหารเที่ยงจัดให้รับประทานกันในโรงแรมจัดเป็นโต๊ะ ล้อมวงกันแบบโต๊ะจีน  บ่ายผมดำเนินการประชุม ให้กลุ่มงานต่าง ๆ นำเสนอตามระเบียบวาระ ท้ายสุดคณะทำงานโครงการไทยเข้มแข็ง SP2 ได้ยกทีมขึ้นชี้แจงการดำเนินงาน ปิดประชุมเกือบ ๑๖ นาฬิกา  กลับเข้ามาทำงานเอกสารที่ห้องทำงานอีกประมาณ ๑ ชั่วโมงจึงแล้วเสร็จ

วันอังคาร ๑ กันยายน ๒๕๕๒  เช้าไปเป็นประธานเปิดการอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว ที่ห้องประชุมของเขต กลุ่มที่อบรมวันนี้เป็นครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในเขต  ได้บรรยายพิเศษโดยยกกรณีตัวอย่างโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ ทั่วประเทศ ๕ โรงเรียน ปัจจัยสำคัญที่ทุกโรงเรียนต้องมีคือความเอาใจใส่ของผู้บริหารโรงเรียน และความสามัคคีร่วมใจกันของครูในโรงเรียน  กิจกรรมที่เหมือนกันคือการเยี่ยมบ้านเพื่อรู้จักเด็กและครอบครัว  ออกมาดูช่างทำงาน วันนี้งานคืบหน้าไปมาก โครงหลังคาเป็นแบบทรงไทยที่ใครเห็นก็ชมว่าสวย อนาคตช่างทีมนี้สามารถออกแบบสร้างบ้านทรงไทยด้วยโครงเหล็กได้สบายมาก ราคาน่าจะถูกกว่าไม้ ก่อนเที่ยงเจ้าหน้าที่ในเขตแห่สลากภัตรใส่คานหาบไปวัดหนองแขม วันนี้เป็นวันทำบุญสลากภัตร ชาวบ้านทั้งใกล้และไกลที่เลื่อมใสศรัทธาจะหาเครื่องอุปโภคบริโภคตามที่เห็นสมควรใส่กระบุงใส่สาแหรกหาบมาที่วัดเพื่อให้พระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ จับสลาก วัดไหนได้ก็ถวายวัดนั้นไป บ่ายโมงไปร่วมพิธี คานหาบที่ตกแต่งอย่างสวยงามพร้อมสิ่งของดูมากมายลานตาไปหมด เจ้าของก็นั่งพนมมือไหว้พระเคียงข้างคานหาบมิได้ห่าง เจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เป็นประเพณีพื้นบ้านที่เหลืออยู่ไม่กี่วัดในจังหวัดเพชรบุรี ปีหน้าโรงเรียนควรให้ลูกศิษย์จัดกันมาโรงละหาบในวัดที่ใกล้เคียงเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นไว้  บ่ายมีงานเอกสารให้ลงชื่อหลายแฟ้ม สลับกับผู้บริหารโรงเรียนเข้าพบเพื่อชวนไปเปิดงานบ้าง ปรึกษาปัญหาบ้าง ที่นี่ดีอย่างหนึ่ง เขาอยู่คุยด้วยไม่นาน รู้เรื่องแล้วรีบไป ไม่พิรี้พิไรยาวนาน

วันพุธ ๒  กันยายน ๒๕๕๒  ไปเปิดกีฬาสีของโรงเรียนโตนดหลวงวิทยา ของท่าน ผอ.โกวิท กรีทวี คณะกรรมการโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนใกล้เคียงมากันมาก พิธีเปิดจัดในสนามหลังโรงเรียน เป็นสนามขนาดมาตรฐาน แต่ยังขาดอัฒจันทร์ ขบวนพาเรดจัดเป็นกลุ่มสีต่าง ๆ หลังพิธีเปิดได้เดินดูความชำรุดของอาคารเรียนอาคารประกอบที่มีอายุกว่า ๓๐ ปี มีทั้งปลวกและปูนหมดอายุหลุดลุ่ยออกเป็นแผ่น ๆ พื้นก็มีเกลือเม็ดขึ้นมากองให้เห็น แปลว่าดินเค็มมาก กำลังคิดว่าจะแก้ไขอย่างไรดีซึ่งอาจซ่อมแซม หรือทุบทิ้งสร้างใหม่ ศึกนี้ใหญ่หลวงนัก ไปกินข้าวกลางวันที่ร้านอาหารหาดทวีสุข เป็นรีสอร์ทริมทะเล วันนี้ต้องเรียกว่าแหลมทวีสุข เพราะฝั่งทะเลซ้ายขวาถูกน้ำเซาะลึกเข้าไปมาก รีสอร์ทนี้อยู่ได้เพราะทำคันคอนกรีตกันคลื่นไว้  ความจริงวันนี้โรงครัวเขาหยุด ได้บารมีท่านรองฯกุศล  น่วมมะโน ที่มีลูกศิษย์เป็นเจ้าของกิจการจึงได้มานั่งทานกันในวันนี้  อาหารที่อร่อยเป็นน้ำพริกปลาอินทรีย์ ปลากะพงราดพริก บ่ายกลับมาประชุมเตรียมรับการตรวจราชการที่เขต ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการจะมาตรวจราชการในพื้นที่ งวดที่ ๒ วันที่ ๘  กันยายน  ๒๕๕๒ นี้   มีแบบรายงาน ที่ต้องกรอกข้อมูลค่อนข้างมากจึงต้องกำหนดเจ้าภาพให้ชัดเจน  ใช้เวลาไม่นานก็เลิกประชุม ไปลงชื่อในแฟ้มเอกสารก่อนกลับบ้าน

 

วันพฤหัสบดี     กันยายน ๒๕๕๒  เดินทางไปโรงเรียนบ้านป่าเด็งตั้งแต่เช้า ใช้เส้นทางอ้อมเมืองชะอำ-หัวหิน   ถึงสี่แยกหัวหิน-หนองหลับ เลี้ยวซ้ายผ่านหนองพลับ เข้าเส้นทางไปน้ำตกป่าละอู ไปอีกประมาณ ๔๕ กม. เป็นเส้นทางผ่านภูเขาและผืนป่ามีช้างป่าออกมาให้พบเห็นกันบ่อย ๆ มักจะตอนเช้าตรู่และพลบค่ำ เมื่อเข้าชุมชนจะมีทางเลี้ยวซ้ายเข้าบ้านป่าเด็ง ถนนไม่ค่อยดี  ถึงโรงเรียนแขกพร้อมเพรียงกันเป็นส่วนใหญ่ เหลือแต่เจ้าภาพกำลังทยอยกันมา วันนี้โรงเรียนเชิญมาเป็นประธานรับมอบ "ลานบรีส เล่นเลอะ เพิ่มพลัง" และอุปกรณ์เพื่อการศึกษา โดยมีรองประธานกรรมการฝ่าย Supply Chain บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้มอบให้โรงเรียนบ้านป่าเด็ง ที่ท่าน ผอ. สังเวียน อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนไปเสนอโครงการจนได้รับอนุมัติ   "ลานบรีส เล่นเลอะ เพิ่มพลัง" เป็นสนามเล่นสำหรับเด็กที่ออกแบบและนำเข้าจากต่างประเทศ บริษัทจัดให้ทุกปีรวมแล้วเกือบ ๓๐๐ แห่งทั่วประเทศ  โรงเรียนบ้านป่าเด็งเปิดสอนชั้น อนุบาล 1 - ป.6 มีนักเรียน จำนวน 525 คน  โรงเรียนชวนทานข้าวกลางวันที่เตรียมไว้แล้ว เห็นเวลายังเพิ่ง ๑๑ นาฬิกา จึงขอตัวกลับมาแวะทานที่บ้านหนองพลับ รู้ตัวว่ากำลังจะป่วยจึงแวะซื้อยา Augmentin ร้านขายยาหน้าอำเภอชะอำ ราคาที่นี่แพง ๑ กล่อง ๑๔ เม็ด ขนาด ๑ กรัมคิด ๑,๐๐๐ บาท หากเป็นเมืองนนท์ประมาณ ๗๐๐ บาท เพชรบุรีเขาขาย ๙๐๐ บาท ที่ท่ายางเคยซื้อได้ ๘๐๐ บาท วันนี้เป็นวันไหว้สารทจีนร้านยาส่วนใหญ่ปิด เมื่อต้องใช้แพงก็ต้องซื้อ  บ่ายนัดประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้แทน ก.ค.ศ.ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา มีผู้สมัครเข้ามา ๑ ราย ก.ค.ศ. กำหนดให้แต่ละเขตสรรหาเข้าไป ๓ ราย จึงต้องเพิ่มอีก ๒ ในที่สุดก็สามารถหาบุคคลที่เหมาะสมส่งรายชื่อเข้าไปให้ ก.ค.ศ. พิจารณาตามเกณฑ์ที่เขากำหนด สุดท้ายก็จะได้ผู้แทน ก.ค.ศ.ใน อ.ก.ค.ศ.เขต จำนวน ๑ คน  วันนี้ทิ้งแฟ้มเอกสารไว้กับโต๊ะทำงานเพราะป่วยไม่อยากอ่านไม่อยากเขียน พรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่

วันศุกร์ที่ ๔  กันยายน  ๒๕๕๒  ตั้งใจไปเปิดกีฬาสีให้โรงเรียนวัดโตนดหลวง ของ ผอ.สังเวียน  อ่อนแก้ว แต่เมื่อคืนเกิดป่วยด้วยหวัดอย่างกะทันหัน ดูแล้วจะฝืนสังขารไม่ไหว เพราะต้องออกแดดออกลม กลัวจะเสียรูปมวยกับอาการไออาการจามและความเหนื่อยล้า จึงต้องมอบท่านรองฯยรรยง  เจริญศรี ไปเป็นประธานแทน แต่ก็ไปทำงานปกติ สะสางแฟ้มเอกสารที่ทิ้งค้างไว้ตั้งแต่เมื่อวานจนหมด เที่ยงชวนเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ๕-๖ คน ไปทานสุกี้ร้อน ๆ ไล่หวัด แถวเขื่อนเพชร  กลับเข้าเขตครูมาหาเรื่องการตรวจผลงานวิชาการสาขาศิลปะ ที่ค้างคาตั้งแต่ปี ๒๕๕๑  ก็จดชื่อไว้เพื่อติดตามผลให้  ในห้องประชุมเขาจัดอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา รุ่นนี้ไม่ได้ไปพบเพราะเขาไม่ได้เชิญไว้ บ่าย ๆ เดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อพบแพทย์   ก่อนจาก มีเรื่องเบาสมองของคุณครูสาวนุ่งกระโปรงสั้นเต่อลายสก๊อตเข้าไปสอนนักเรียนชั้นมัธยม ระหว่างที่เธอกำลังยืดตัวจับชอล์คเขียนบนกระดานดำเธอก็ได้ยินเสียงนักเรียนหัวเราะ เธอหันมาถาม “ขำอะไรรึอำนาจ”   “กระโปรงครูเปิดครับ” อำนาจตอบ “ออกไปจากห้องเดี๋ยวนี้ฉันพักการเรียนเธอ 3 วัน” ครูสาวสั่ง ครูสาวหันไปเขียนกระดานดำต่อ มีเสียงหัวเราะอีก เธอจึงหันมาถาม “ขำอะไรเหรอเฉลิม” “ผมเห็นขาอ่อนครูด้วยครับ”  เฉลิมตอบ “ออกไปจากห้องเดี๋ยวนี้ฉันพักการเรียนเธอ 3 สัปดาห์” ครูสาวสั่ง พร้อมหันไปเขียนกระดานดำต่อคราวนี้เธอทำแปรงลบกระดานตกจึงก้มตัวลงเก็บ มีเสียงเฮดังลั่นจากนักเรียนทั้งชั้น เธอจึงหันมาถาม“นี่พวกเธอเห็นอะไรกันอีกล่ะ” “ที่พวกผมเห็นนี่ สงสัยต้องปิดโรงเรียนเลยครับ”

                                                                                                กำจัด  คงหนู

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

 

 

หมายเลขบันทึก: 294539เขียนเมื่อ 5 กันยายน 2009 11:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 21:27 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (3)

ขอให้ท่านผุ้อำนวยการกำจัด หายป่วยไวๆ นะครับ ตอนนี้เขตของเราเริ่มเข้าที่เข้าทางทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน รู้สึกสบายใจขึ้น หายป่วยแล้วกลับมาพัฒนาต่อนะครับ

ขอให้กำลังใจท่านตลอดไปเหมือนเพื่อนครูทางชุมพรที่ให้กำลังใจท่านตลอดมา

เข้ามาอ่าน  และฟังเพลงเพราะค่ะ

อยากให้ท่านนำเกร็ดความรู้เหล่านี้ไปวางไว้ที่ เว็บ KM ของ สพท. บ้างจัง...โดยเฉพาะการจัดการความรู้ตามแนวดำเนินการของ สำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งปีนี้ สพฐ. กำหนดดำเนินการจัดการความรู้ใน 3 เรื่อง คือ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก เยี่ยมดูเว็บตัวอย่างที่นี่ค่ะ...http://km.obec.go.th/

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี