ในปัจจุบันนักเรียนที่อยู่ในวัยเรียนโดยเฉพาะเด็กในระดับมัธยมต้น มักมีปัญหาด้านรักๆใคร่ๆมากกว่าปัญหาด้านการเรียนแล้วปัญหาที่ตามมาก็คื่อการเรียนและอื่นๆเกี่ยวโยงไป

มีตัวอย่างนักเรียนที่มักเอาแบบอย่างกัน

มีนักเรียนมัธยมต้นกลุ่มหนึ่งเป็นนักเรียนหญิงชั้นม.1ประมาณ5-6คนเด็กพวกนี้มักเป็นเด็กที่พ่อแม่ทำงานเช้าเลิกค่ำไม่มีเวลา เชื่อลูกตามที่บอก เด็กเริ่มมีความสนใจเพศตรงข้ามก็เริ่มติดต่อผู้ชาย คุยกันจนสนิทสนมและก็มักจะหลอกพ่อแม่เพื่อไปนัดพบเพื่อนชาย  ไม่สนใจพ่อแม่ไม่กลัวและไม่เชื่อฟังในที่สุดก็เสียการเรียน  พ่อแม่คนใดสามารถติดตามมาเรียนได้ก็เรียนต่อแต่การที่เอาอย่างกัน เนื่องจากการได้พูดคุยกันในทุกไร่องเริ่มอยากมีอยากลอง  ในที่สุดก็ไปไม่รอด พ่อแม่เริ่มบอกว่างเอาไม่ไหว ปล่อยจนมฃใรฃนที่สุดก็เสียทุกอย่าง ทิ้งอนาคตไว้เบื้องหลัง  และพฤติกรรมที่กล่าวเป็นพฤติกรรมการเอาอย่าง  เราครูและผู้ปกครองต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่าปล่อยให้สาย  การมีเพื่อนชายและยอมให้เพื่อนชายกอดจูบลูบคลำในโรงเรียน ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องระมัดระวัง  เรียกพฤติกรรมนี้เป็นการเอาอย่างกัน

   ใครแก้และมีวิธีแก้พฤติกรรมนี้ช่วยร่วมเสนอแนะ