การเขียนภูมิหลังของงานวิจัยอยากทราบว่ามีวิธีที่จะทำความเข้าใจง่ายๆได้อย่างไร ขอความอนุเคราะห์ผู้รู้

ช่วยตอบด้วยนะ  ขอบคุณล่วงหน้าจ๊ะ