Blog คืออะไร ?
        Blog ย่อมาจาก weblog  web คือ ระบบค้นหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต หรือ เวิลด์ ไวด์ เว็บ 
        ส่วน log ก็คือ ปูม,บันทึก
        เพราะฉะนั้น weblog จึงเป็นการบันทึกบนเวิลด์ ไวด์ เว็บ นั่นเอง

แล้ว Blog ทำอะไรได้บ้าง ?
        Blog ก็คล้าย ๆ กับไดอารี่ออนไลน์ เพียงแต่ว่าไดอารี่ออนไลน์เป็นหนึ่งใน Blog หากเรื่องที่เขียนนั้นพูดถึงเรื่องส่วนตัว จะเรียกกันว่าเป็น Blog แบบส่วนตัว

        ส่วน Blog นั้นเป็นการเขียนเรื่องอะไรก็ได้ Blog ให้อิสระอย่างเต็มที่ อยากจะประกาศเรื่องอะไร แสดงความคิดเห็นเรื่องใด ถ่ายทอดประสบการณ์ประทับใจ หรือแลกเปลี่ยนความรู้แความคิดเห็น หรืออาจจะเผยแพร่ผลงานของตัวเอง และอื่น ๆอีกมากมายก็ได้

ตัวอย่าง Blog ที่น่าสนใจ
         มีมากมายอย่างเช่น Blogger , MSN Spaces , TypePad , Storythai , Mblog , Exteen , Thaiblogonline ,