ใครมีโลโก้เดิมของหน่วยงาน  กศน.  ที่เป็นรูปงอบอ่านหนังสือ">คนสวมงอบอ่านหนังสือ  ช่วยกรุณาส่งรูปมาให้หน่อยจะได้ไหมคะ   ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ