ติดตามความก้าวหน้าผลงานของนักวิจัยใหม่ มข.


การให้ทุนวิจัยต่างๆ จะเกิดผลดีและได้ประโยชน์จากผลงานวิจัยนั้น ๆ อย่างจริงต้องมีระบบ หรือกลไกในการติดตามที่ดี และต่อเนื่อง

การให้ทุนวิจัยต่างๆ จะเกิดผลดีและได้ประโยชน์จากผลงานวิจัยนั้น ๆ อย่างจริงต้องมีระบบ หรือกลไกในการติดตามที่ดี และต่อเนื่อง

ดังนั้น สำนักบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนและช่วยส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ได้จัดเวทีนำเสนอรายงานความก้าวหน้า ของนักวิจัยใหม่ ที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2551  รวมทั้งสิ้น  52 โครงการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 และ 17-18 สิงหาคม 2552  นี้

ซึ่งนักวิจัยจะต้องจัดส่งแบบรายงานความก้าวหน้า (6 เดือน) ให้สำนักบริหารการวิจัย พร้อมทั้งจัดทำ power point นำเสนอรายงานดังกล่าว คนละประมาณ 10 นาที ต่อคณะกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ แต่ละสาขาที่กำหนด

ผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว

  • นักวิจัยได้พบปะ และแลกเปลี่ยนกับผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการวิจัยเป็นอย่างดี
  • นักวิจัยได้รับคำชี้แนะ และเสนอแนะเพิ่มเติมจากคณะกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการดำเนินโครงการในระยะต่อไปได้เป็นอย่างดี
  • ได้แนวทางในการดำเนินโครงการเพื่อให้เสร็จสิ้นทันเวลาที่กำหนด

ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการให้ข้อเสนอแนะต่อนักวิจัย อาทิ

1. รศ.สมปอง  ธรรมศิริรักษ์  คณะวิทยาศาสตร์

2. รศ.ประสิทธิ์  ใจศิล        คณะเกษตรศาสตร์

3. รศ.งามนิจ  นนทโส       คณะวิทยาศาสตร์

4. ผศ.เสาวนิต ทองพิมพ์    คณะวิทยาศาสตร์

5. รศ.คงศักด์  ธาตุทอง     คณะศึกษาศาสตร์

6. รศ.วิชัย  อึงพินิจพงศ์     คณะเทคนิคการแพทย์

7. นายภูมิภักด์   พิทักษ์เขื่อนขันธ์  ผู้อำนวยการสำนักบริหารการวิจัย

               ฯลฯ

((((นำภาพมาฝาก))))

K1

K2

รูปแบบ/กลไกที่ได้จัดให้แก่นักวิจัยนี้ ได้รับการตอบรับจากนักวิจัยเป็นอย่างดี ซึ่งหากท่านใดมีข้อเสนอแนะรูปแบบอื่นๆ ที่สามารถประยุกต์ใช้ให้ดีขึ้น ก็แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อการแลกเปลี่ยนได้ นะคะ

ขอบคุณค่ะ.....

หมายเลขบันทึก: 287313เขียนเมื่อ 14 สิงหาคม 2009 18:13 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 21:17 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

มาชื่นชม มข แห่งการวิจัยครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง