เกาะแตนเป็นเกาะเล็กๆ อยู่ทางทิศใต้ของเกาะสมุย นั่งเรือที่หมู่บ้านท้องกรูด ประมาณ 15 ก็ถึง

เกาะแตนยังมีความเป็นธรรมชาตที่สูงมาก เงียบสงบ เหมาะแก่การไปพักผ่อนอย่างยิ่ง และสามารถดำน้ำดูทะเลได้

เกาะแตนเป็นเกาะที่ไม่มีหมา ชาวบ้านเชื่อว่า สิ่งศํกดิ์สิทธิ์ที่เกาะแตนไม่ชอบหมา แต่ตามหลักวิทยาศาสตร์ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า ที่เกาะแตนคงมีคลื่นแม่เหล็ก หรือคลื่นเสียงที่คนไม่สามารถได้ยิน แต่หมาสามารถได้ยินได้ และเป็นคลื่นที่แรงมาก หมาไม่สามารถรับคลื่นนั้นได้ จึงเป็นสาเหตุให้หมาอยู่ไม่ได้ที่เกาะนี้