การทำภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Flash ยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่คะ