นายธานี ปลูกเจริญ รองผวจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธาน ทำพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ที่โรงเรียนบ้านเล้า ต.หนองจิก อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เป็นหน่วยแพทย์ชุดใหญ่ นำโดยมูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล นสพ.เดลินิวส์ ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และกรมการแพทย์ นำคณะแพทย์ วปอ.27


เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ร่วมกับ มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล นสพ.เดลินิวส์ คณะแพทย์ วปอ.27 กรมการแพทย์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกตรวจรักษาชาวบ้านในชนบทที่ห่างไกล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งได้ทำติดต่อกันมาตลอดทุกเดือนเป็นเวลากว่า 22 ปีแล้ว แต่ละครั้งแต่ละจังหวัดที่หน่วยแพทย์เดินทางไป พบชาวบ้านที่ยากจนและห่างไกลแพทย์ เข้ามารับการตรวจรักษามากมาย สำหรับในครั้งนี้มีชาวบ้านมารับการตรวจโรคทั่วไป 463 ราย

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. นายธานี ปลูกเจริญ รองผวจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธาน ทำพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ที่โรงเรียนบ้านเล้า ต.หนองจิก อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เป็นหน่วยแพทย์ชุดใหญ่ นำโดยมูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล นสพ.เดลินิวส์ ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และกรมการแพทย์ นำคณะแพทย์ วปอ.27 ประกอบด้วย ศ.นพ.วิเชียร ทองแตง, ศ.นพ.มนูญ ไพบูลย์, พญ.คุณหญิง สำรวย โมกขมรรคกุล, พญ.ฉวี สิงหวิสัย, นพ.ทวี ลิมปะวัชระ, นพ.วิเศษ วชิรพงศ์ และ นพ.อติคุณ คณุตม์วงศ์ ตรวจรักษาโรคทั่วไป และ พญ.สุมนา ช่อไสว กุมารแพทย์จาก รพ.วชิรพยาบาล นพ.วิชัย วิจิตรพรกุล จาก รพ.เลิดสิน และนายกสโมสรโรตารี่เจริญนคร ภาค 3350 มาร่วมตรวจรักษาโรคนิ้วล็อกโดยไม่ต้องผ่าตัด
   
คณะแพทย์จากกรมการแพทย์ รพ.ราชวิถี นำโดย นพ.ชัยรัตน์ โภคาวัฒนา, นพ.สุกิจ พันธ์พิมานมาศ, นพ.สุวิทย์ เกียรติเสวี, นพ.ทวี รัตนชูเอก, นพ.สันติ โลกเจริญลาภ, นพ.วี โรจนศิรประภา, นพ.สิริพงษ์ สิริกุลพิบูลย์ และ นพ.   จีรศักดิ์ วรรณประเสริฐ ร่วมกับคณะแพทย์จาก รพ.จุฬาลงกรณ์ ตรวจส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร และอัลตราซาวด์ ดับ ม้าม คณะจักษุแพทย์ จาก รพ.ศิริราช นำโดย ศ.คลินิก พญ. คุณไธวดี ดุลยจินดา, นพ.ปภณ อศววรฤทธิ์, พญ.ศุภมาศ โรจนนินทร์ และ พญ.ภรณ์ดา ศัลกวิเศษ ร่วมกับ นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข, พญ. อัจฉรียา แสนมี และ นพ.ณัฐพล โภคาวัฒนา มาร่วมตรวจความผิดปกตินัยน์ตา โรคตาทั่วไป และตรวจจอประสาทตาในคนไข้เบาหวาน
   
นอกจากนั้นยังมีทีมแว่นแก้วจาก กฟผ. และ รพ.เมตตาประชารักษ์ มาช่วยตรวจวัดสายตาและทำแว่นสายตาแจก ทีมแพทย์ของ อ.พญ. ชนิดา กาญจนลาภ และพญ.ญาณิษา โมกขมรรคกุล จาก รพ.รามาธิบดี จะมาช่วยตรวจความผิดปกติทางหู และยังมีทีมแพทย์จาก รพ.ศรีวิชัย3 นำโดย นพ.วิชัย วรดุรงค์วรรณ และ นพ. พงษ์ศักดิ์ วัฒนา จะมาร่วมตรวจคนไข้โรคข้อและกระดูกด้วย  และยังมีหน่วยทันตกรรมจาก รพ.ร้อยเอ็ด 
   
นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานมูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล กล่าวว่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ร่วมกับ มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล นสพ.เดลินิวส์ คณะแพทย์ วปอ.27 กรมการแพทย์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกตรวจรักษาชาวบ้านในชนบทที่ห่างไกล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งได้ทำติดต่อกันมาตลอดทุกเดือนเป็นเวลากว่า 22 ปีแล้ว แต่ละครั้งแต่ละจังหวัดที่หน่วยแพทย์เดินทางไป พบชาวบ้านที่ยากจนและห่างไกลแพทย์ เข้ามารับการตรวจรักษามากมาย  สำหรับในครั้งนี้มีชาวบ้านมารับการตรวจโรคทั่วไป 463 ราย ตรวจอัลตราซาวด์ 40 ราย ตรวจโดยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร 80 ราย ผ่าตัดรักษานิ้วล็อก 14 ราย รักษาโดยฉีดยา 3 ราย คนไข้มาตรวจหู 146 ราย ตรวจความผิดปกติในดวงตา 100 ราย วัดสายตาทำแว่น 520 ราย และโรคข้อกระดูก 206 คน.

หมายเลขบันทึก: 283498เขียนเมื่อ 5 สิงหาคม 2009 17:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 มิถุนายน 2012 06:19 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. คณะแพทย์เคลื่อนที่ โดย มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล นสพ.เดลินิวส์ นำคณะแพทย์นักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 27 รพ.สมิติเวช สุขุมวิท รพ.เลิดสิน มาให้การตรวจรักษาชาวบ้านที่ บ้านหนองจิก ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม คณะแพทย์ประกอบด้วย ศ.นพ. วิเชียร ทองแตง, ศ.นพ.มนูญ ไพบูลย์, พญ.คุณหญิง สำรวย โมกขมรรคกุล, พญ.ฉวี สิงหวิสัย, นพ.ทวี ลิมปะวัชระ, นพ.วิเศษ วชิรพงศ์ และ นพ.อติคุณ คณุตม์วงศ์ ตรวจรักษาโรคทั่วไป และ พญ.สุมนา ช่อไสว กุมารแพทย์จาก รพ.วชิรพยาบาล จะมาตรวจรักษาเด็กที่เจ็บป่วย นอกจากนั้นยังมี นพ.วิชัย วิจิตรพรกุล จาก รพ.เลิดสิน นายกสโมสรโรตารีเจริญนคร ภาค 3350 มาร่วมตรวจรักษาโรคนิ้วล็อกโดยไม่ต้องผ่าตัด

นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานมูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล กล่าวว่า ในวันนี้มีชาวบ้านมารักษาโรคทั่วไป 300 ราย ส่วนใหญ่มีอาการปวดข้อปวดกระดูก มีป่วยเป็นไข้หวัด 10 ราย มีคนไข้นิ้วล็อก 11 ราย 13 นิ้ว นอกจากนี้ยังมี อ.พญ.ชนิดา กาญจนลาภ จาก รพ.รามาธิบดี ตรวจความผิดปกติทางหู 90 ราย สำหรับในวัน อังคารที่ 4 ส.ค. คณะแพทย์ชุดนี้จะเดินทางไปให้การตรวจรักษาที่ โรงเรียนบ้านเล้า ต.หนองจิก อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เป็นหน่วยแพทย์ชุดใหญ่ นอกจากคณะแพทย์อายุรกรรม ตรวจโรคทั่วไป กุมารแพทย์ ตรวจโรคเด็ก และแพทย์ตรวจรักษาโรคนิ้วล็อกแล้ว ยังมีคณะแพทย์จากกรมการแพทย์ รพ.ราชวิถี ร่วมกับคณะแพทย์จาก รพ.จุฬาลงกรณ์ ตรวจส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร และอัลตราซาวด์ ตับ ม้าม

นางประพีร์ กล่าวต่อว่า นอกจากนั้นยังมีคณะจักษุแพทย์ จาก รพ.ศิริราช มาตรวจความผิดปกตินัยน์ตา โรคตาทั่วไป และตรวจจอประสาทตาในคนไข้เบาหวาน และยังมีทีมแว่นแก้วจาก กฟผ. และ รพ.เมตตาประชารักษ์ มาช่วยตรวจวัดสายตาและทำแว่นสายตาแจกให้ฟรี ๆ อีกด้วย ขณะที่แพทย์จาก รพ.รามาธิบดี จะมาช่วยตรวจความผิดปกติทางหู และยังมีทีมแพทย์จาก รพ.ศรีวิชัย 3 จะมาร่วมตรวจคนไข้โรคข้อและกระดูกด้วย จึงขอเชิญชวนชาวร้อยเอ็ดเดินทางมาพบแพทย์คณะใหญ่ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด.

มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล (นสพ.เดลินิวส์) ร่วมองค์กรต่าง ๆ นำแพทย์พบชาวร้อยเอ็ด

"...กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ วปอ.27 มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล เป็นกิจกรรมที่ น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ที่หน่วยงานเอกชน ร่วมกับภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และท้องถิ่น ทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน ด้วยการออกหน่วยแพทย์ให้ประชาชนในชนบทได้พบแพทย์ชำนาญเฉพาะโรคจากโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพฯ มาให้การรักษา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย นับเป็นความโชคดีของประชาชนชาวร้อยเอ็ด...”

ตอนหนึ่งในคำกล่าวของ นายธานี ปลูกเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในพิธี เปิดโครงการหน่วยแพทย์คลื่อนที่ วปอ.27 มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) นำคณะแพทย์เฉพาะทางชุดใหญ่จากกรมการแพทย์ รพ.ราชวิถี รพ.เลิดสิน รพ.จุฬาลงกรณ์ รพ.ศิริราช รพ. เมตตาประชารักษ์ รพ.รามาธิบดี รพ.ศรีวิชัย 3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ โครงการแว่นแก้ว ร่วมกันจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์รักษาพี่ น้องประชาชนฟรี ที่โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2552

ชาวบ้านนับพันคนใน จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดใกล้เคียง ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ได้รับการคัดกรอง ทำประวัติ เพื่อคัดแยกไปตามคณะแพทย์เฉพาะทางที่ต้องการตรวจ โดยมีเจ้าหน้าที่จาก สสจ.ร้อยเอ็ด รพ.ร้อยเอ็ด รพ.มหาสารคาม เจ้าหน้าที่ อสม. และบุคลากรจาก กฟภ. ช่วยกันอย่างขะมักเขม้น

นายวีระ คงดี อายุ 61 ปี พาหลานชาย ด.ช.วีรวัฒน์ ไขระวิ อายุ 6 ขวบ มาพบแพทย์เนื่อง จากเป็นไข้บ่อย บอกว่าปกติไม่ค่อยได้ไปหาหมอ เพราะไม่ค่อยมีเงิน วันนี้นับว่าเป็นโอกาสดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงทำให้มีหมอเข้ามาหาถึงบ้าน ขอให้พระองค์ทรงมี พระสุขภาพแข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของประชาชนตลอดไป ด้าน นางเรียน เหระวรรณ์ อายุ 68 ปี ชาวร้อยเอ็ดที่ตั้งใจมาหาหมอทั่วไป เนื่องจากมีอาการปวดเมื่อย กล่าวว่า ดีใจที่มีหน่วยแพทย์เข้ามาให้การตรวจรักษาชาวบ้าน ส่วน นางคำ ละอองเอก อายุ 84 ปี กล่าวว่า เป็นบุญของพวกเรา ที่ มีหน่วยแพทย์หลายอย่างมาตรวจ ให้ฟรี เพื่อถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

สำหรับแพทย์ วปอ.27 ที่มาตรวจโรคทั่วไป ได้แก่ ศ.นพ. วิเชียร ทองแตง, ศ.นพ.มนูญ ไพบูลย์, พญ.คุณหญิง สำรวย โมกขมรรคกุล, พญ.ฉวี สิงหวิสัย, นพ.ทวี ลิมปะวัชระ, นพ. วิเศษ วชิรพงศ์, นพ.อติคุณ คณุตม์วงศ์ และสำหรับ พญ. สุมนา ช่อไสว มาช่วยตรวจเด็ก ที่ป่วย พร้อมนำหนังสือการ์ตูน สมุดภาพวาด และดินสอสีมาแจกเด็ก ๆ อีกด้วย ตลอดวันมีชาวบ้านมารับการตรวจทั้งสิ้น 463 ราย

กรมการแพทย์ รพ.ราชวิถี รพ.จุฬาลงกรณ์ นำเครื่องมือตรวจส่องกล้องความผิดปกติระบบ ทางเดินอาหาร และเครื่องอัลตรา ซาวด์ นำโดย นพ.สุกิจ พันธ์พิมานมาศ, นพ.ชัยรัตน์ โภคาวัฒนา, นพ.ทวี รัตนชูเอก, นพ.สุวิทย์ เกียรติเสวี, นพ.สันติ โลกเจริญลาภ, นพ.วี โรจนศิรประภา, นพ.สิริพงษ์ สิริกุลพิบูลย์, นพ.จีรศักดิ์ วรรณประเสริฐ มีชาวบ้านเตรียมอดอาหารมารอรับการตรวจแน่นขนัด

นพ.สุกิจ กล่าวว่า ในการตรวจวันนี้เป็นการตรวจวิจัย การอุบัติการณ์ของมะเร็งกระเพาะอาหาร มีการสอบประวัติ การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงเจาะเลือดประกอบ ตรวจแบคทีเรียและโปรตีนในเลือด หลังจากแพทย์ตรวจวินิจฉัยแล้ว เมื่อพบความผิดปกติจะแจ้งให้คนไข้ทราบ สำหรับคนไทยแล้วพบมะเร็งในกระเพาะอาหารน้อยมาก ผิดกับชาวญี่ปุ่น ไต้หวัน และจีน ที่พบเยอะมาก แต่ในคนไทยพบมะเร็งลำไส้ใหญ่มากที่สุด ในวันนี้ตรวจส่องกล้องทางเดินอาหารได้ 82 ราย พบว่าเป็นแผลในกระเพาะอาหารบ้าง ตรวจ อัลตราซาวด์ตับได้ 80 ราย พบเป็นนิ่ว 2 รายเท่านั้น

นางขนิษฐา สุขาภิวัฒน์ อายุ 64 ปี ชาวมหาสารคาม มีอาการท้องอืดเป็นประจำ ได้มาตรวจส่องกล้อง กล่าวว่า ดีใจที่ มีแพทย์ตรวจให้อย่างละเอียดลออเช่นนี้ หากจะให้ไปพบแพทย์ที่กรุงเทพฯ คงไม่มีปัญญาไป เพราะไม่มีเงิน นับว่าเป็นบุญของชาวบ้านนอกอย่างเรา ที่มีหน่วยแพทย์ออกมาตรวจให้ฟรี ๆ เช่นนี้ ทราบว่าหมอทุกคนทำเพื่อถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขอให้บุญกุศลช่วยให้คุณหมอทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง และขอให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ส่วน น.ส.กฤติยา สุวรรณมาตย์ อายุ 27 ปี เจ้าหน้าที่โรงเรียนจตุรพักตร์พิมาน เดินทางมา 15 กม. เพื่อมาตรวจส่องกล้อง เนื่องจากอ่านพบใน นสพ.เดลินิวส์ ว่าจะมีแพทย์มาตรวจส่องกล้องให้ จึงเตรียมอดอาหารมาตรวจ และขอให้ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระสุขภาพ แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

คณะจักษุแพทย์จาก รพ. ศิริราช ศ.คลินิก พญ.คุณหญิงไธวดี ดุลยจินดา, นพ.ปภณ อศววรฤทธิ์, พญ.ศุภมาศ โรจนนินทร์, พญ.ภรณ์ดา ศัลกวิเศษ, นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข, พญ. อัจฉรียา แสนมี และ นพ.ณัฐพล โภคาวัฒนา นำเครื่องตรวจจอประสาทตา มาตรวจหาเบาหวานในดวงตา ยิงเลเซอร์รักษา พบว่า นางสม สีสุดธา อายุ 52 ปี และ นายภาพ ศรีมาส อายุ 59 ปี มีอาการเบาหวานขึ้นตา จนตาบอดไปแล้ว 1 ข้าง จึงได้ยิงเลเซอร์รักษาอีกข้างให้ ส่วน นางมยุรี ศิริเวช อายุ 59 ปี มี เบาหวานขึ้นตา ได้แนะการรักษาและให้ยา ส่วน นายวีระ คงดี อายุ 61 ปี ได้ยิงเลเซอร์รักษาจอประสาทตาให้ ตลอดวันตรวจคนไข้ได้ 185 ราย พบต้อเนื้อ ต้อกระจก ต้อลมบ้าง ส่วนแพทย์ตาจาก รพ.ราชวิถี ตรวจจอประสาทตาได้ 100 ราย ต้องรักษาด้วยการยิงเลเซอร์ 10 ราย มีตาอักเสบบ้างเล็กน้อยไม่มากนัก ส่วนใหญ่สุขภาพตายังดีอยู่

นพ.วิชัย วิจิตรพรกุล จาก รพ.เลิดสิน เป็นนายกสโมสรโรตารี่เจริญนคร ภาค 3350 ผู้เชี่ยวชาญโรคนิ้วล็อก มาตรวจรักษานิ้วล็อกโดยไม่ต้องผ่าตัด มีคนไข้ที่ทราบข่าวจาก นสพ.เดลินิวส์ เดินทางตามมารักษาฟรีจำนวนมาก เช่น ด.ต.สมชาย ดีเลิศ อายุ 51 ปีตำรวจสืบสวนภาค 1 มาจาก จ.พระนครศรีอยุธยา นายทองสูนย์ มุ่งงาน อายุ 54 ปี และ นางรติกร หนองหารพิทักษ์ อายุ 51 ปี เดินทางมาจาก จ.อุดรธานี นายไพศาล รุจิรารังสรรค์ อายุ 49 ปี จาก จ.ศรีสะเกษ นางนภาภรณ์ สมบูรณ์ อายุ 76 ปี เดินทางจาก จ.อุบลราชธานี นางตวงเพชร ณรงค์แสง อายุ 52 ปี จาก จ.หนองคาย นางสุธีรัตน์ จริญยา นนท์ อายุ 64 ปี มาจาก อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ตลอดวันรักษานิ้วล็อกได้ 14 ราย โดยก่อนหน้านี้ก็ไปรักษานิ้วล็อกที่ จ.มหาสารคาม ได้อีก 11 คน 14 นิ้วเช่นกัน

ส่วนแพทย์จาก รพ.รามาธิบดี โดย อ.พญ.ชนิดา กาญจนลาภ, พญ.ญาณิศา โมกขมรรคกุล ตรวจความผิดปกติภายในหู ล้างหู มีคนไข้มาตรวจ 146 ราย และ ยังมี นพ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา, นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ จาก รพ.ศรีวิชัย 3 มาตรวจโรคข้อโรคกระดูก มีคนไข้จำนวนมากมา รับการตรวจ 206 ราย ต้องฉีดยาเพื่อรักษา 34 ราย พร้อมกับ นำเครื่องตรวจมวลกระดูกจาก บ.เจ็บเซ่น แอนด์ เจ็บเซ่น เทคโนโลยี จก.มาช่วยตรวจ มวลกระดูกให้ชาวบ้านได้ 185 ราย ส่วนโครงการแว่นแก้ว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สามารถตรวจสายตา ทำแว่นแจกชาวบ้านได้ 600 ราย

นอกจากนี้ยังมีหน่วยทันตกรรมจาก รพ.ร้อยเอ็ด ทพ.ปิยนาถ แก้วบัวพัน, ทพญ.นฤมล ศีรษะภูมิ ทพญ.ณฐิตา อยู่ขำ ร่วมกับทันตแพทย์จาก รพ.จุฬาฯ ร่วมกันตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน และขูดหินปูน มีชาวบ้านมาตรวจรักษา 253 ราย

คุณประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานมูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล เปิดเผยว่า คณะแพทย์ทุกท่านพร้อมใจกันร่วมเดินทางมาให้การตรวจรักษาชาวบ้านในชนบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนม พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่เวียนมาบรรจบครบ 77 พรรษา โดยครั้งนี้ มีชาวบ้านมารับการตรวจรักษารวมกันถึง 1,984 ราย ต้องขอขอบคุณคณะแพทย์ วปอ.รุ่นที่ 27 นำโดย คุณสวาสดิ์ ปุ้ย พันธวงศ์ คณะแพทย์จากโรงพยาบาลต่าง ๆ ทุกท่าน เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกท่าน บุคลากรของ รพ.ร้อยเอ็ด รพ.มหาสารคาม และตำรวจ ทางหลวง ที่ทำให้การออกหน่วยแพทย์ในทุก ๆ ครั้ง สามารถตรวจรักษาชาวบ้านได้มากมาย โดยได้ทำติดต่อกันมาแล้วเป็น ปีที่ 23 และจะทำต่อไปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่เหนือเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมทำบุญกับมูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล สามารถบริจาคเข้า บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาบางเขน หมายเลขบัญชี 161-5-00633-3 แล้วแฟกซ์ใบ เปย์-อิน พร้อมระบุชื่อ-ที่อยู่ เพื่อรับใบเสร็จรับเงิน มาที่หมายเลข 0-2579-9983.

นพพร เจริญเปี่ยม

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท