ร่างโครงงาน

ร่างโครงาน

รายละเอียดการเขียนโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์

 

หน้าปก

 

หัวข้อโครงงาน.........................................................................................................................

 

ประเภทของโครงงาน..............................................................................................................

 

สมาชิกในกลุ่ม

                1...........................................................................

                2...........................................................................

                3..........................................................................

                4..........................................................................

                5..........................................................................

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน........................................................................................................

ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา.............................................................................................................

 

บทที่ 1 บทนำ

1.       ความสำคัญ............................................เขียนเป็นย่อหน้า 3 ส่วน สภาพปัจจุบัน , ปัญหา , การแก้ไข

2.       วัตถุประสงค์..........................................เขียนเป็นข้อ สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงงาน

3.       ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ....................เขียนเป็นข้อ สภาพของผลที่ต้องการให้เกิด

4.       ขอบเขตของโครงงาน............................แยกเป็นด้าน เช่น ด้านเนื้อหา , ด้านกลุ่มตัวอย่าง

 

บทที่ 2 เอกสารและฤทษฏีที่เกี่ยวข้อง................แยกเป็นเรื่อง เช่น เนื้อหาที่จะใช้ , เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

      โดยละเอียด

 

บทที่ 3 วิธีดำเนินทำโครงงาน

1.       ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง....................ใครคือกลุ่มเป้าหมายพร้อมทั้งให้เหตุผล

2.        การจัดการเนื้อหา..................................บอกเป็นขั้นตอนว่าเนื้อหามาได้ยังไง,มีอะไรบ้าง ,ใครตรวจสอบ

3.       การหาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง...................บอกเป็นขั้นตอน, กลุ่มตัวอย่างได้มายังไง , แล้วทำไง

     กับกลุ่มตัวอย่าง , แบบสอบถามความพึงพอใจ

 

บทที่ 4 ผลการดำเนินโครงงาน.........................ตอบจากบทที่ 3

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง....................กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร กลุ่มตัวอย่างเป็นใครกี่คน

2.   การจัดการเนื้อหา.................................. มีอะไรบ้าง ,ผลการตรวจสอบ

3.   การหาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง...................ได้ผลอย่างไร

 

บทที่ 5 สรุปผลการทำโครงงาน

1.       สรุปผลการทำโครงงาน

2.       ข้อเสนอแนะในการทำครั้งต่อๆ ไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนแบบโครงงาน

คำสำคัญ (Tags)#โครงงาน#ร่างโครงงาน

หมายเลขบันทึก: 282919, เขียน: 04 Aug 2009 @ 11:09 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 13:04 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

IP: xxx.122.226.46
เขียนเมื่อ 

บทที่ 2 เอกสารและฤทษฏีที่เกี่ยวข้อง

ไม่ระบุ
IP: xxx.53.239.74
เขียนเมื่อ 

บทที่ 3 วิธีการดำเนินการ

เบญจมาภรณ์ ศรีเทียวไทย
IP: xxx.1.168.177
เขียนเมื่อ 

เขียนโครงงานยังไงหรือคะ