เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2552
กศน.บ้านบึง จัดโครงการค่ายยาเสพติด
ณ สวนเสือศรีราชา
มีผู้เข้าอบรม 100คน