บริษัทเกือบจะทุกบริษัท ก็เปรียบดังเสมือน ผู้คนๆ หลายๆ คน ซึ่งมีความแตกต่างกันไป แต่ละคน จะมีลักษณะเฉพาะตัว.. มีวิถีทางของตัวเอง ในการที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และสิ่งนี้เอง เรียกว่าวัฒนธรรม
สำหรับในบริษัท หรือในองค์กร ต่างก็มีวัฒนธรรมเช่นกัน นั่นหมายถึง เรื่องอย่างเช่น การรับผิดชอบ การแข่งขัน การให้บริการลูกค้า และลักษณะพิเศษในเรื่องอื่นๆ วัฒนธรรมที่ดี จะส่งผลต่อการพัฒนาขององค์กรได้ หากได้รับการดูแลอย่างระมัดระวัง และจะช่วยขับเคลื่อน ให้องค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จ

วัฒนธรรมขององค์กร จะเป็นศูนย์กลางในการควบคุมและจัดการ ว่า องค์กรจะดำเนิน การทำงาน เพื่อมุ่งไปสู่ผลประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร? องค์กรจะมีความสารถในการจัดการกับโอกาส และความท้าทายได้มากแค่ไหน? พนักงานแบบไหน ถึงจะมีความเหมาะสม ที่จะจ้างมาทำงานร่วมกัน? ทำอย่างไร ถึงจะกระตุ้นประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานให้เพิ่มมากขึ้นได้? ตลอดจนสิ่งที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก
จึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ ที่คุณจะต้องคิดอย่างถี่ถ้วนว่า วัฒนธรรมแบบไหน คือสิ่งที่องค์กรของคุณต้องการ และวัตนธรรมแบบไหน ที่จะนำองค์กรของคุณไปสู่เป้าหมาย จนประสบผลสำเร็จ

ในบางครั้งองค์ประกอบย่อยขององค์กร จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองต่อการแข่งขันที่เกิดขึ้นในตลาด ตัวอย่างเช่น บริษัท IBM ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร จากที่เคยให้ความสำคัญกับประเด็นที่ว่า “อะไรคือสิ่งที่เราต้องทำ” ไปเป็น “อะไรคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการ” เนื่องจาก ณ ยุดปัจจุบัน ลูกค้าเริ่มมีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยี และใช้เทคโนโลยีกันได้คล่องมากขึ้น

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีนั้น ไม่จำเป็นถึงขนาดที่จะต้องอาศัย คนที่มีความสารถเรื่องการจัดการ ในระดับอัจฉริยะ เพียงแต่ว่า สิ่งที่คุณจะต้องคำนึงถึง ก็คือ การใช้ความคิด และความพยายามอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะพัฒนาวัฒนธรรมขององค์กรไปถึงจุดที่มีความเหมาะสม และถูกต้อง และสิ่งสำคัญหลังจากนั้น คือการที่พนักงานทุกๆ คน ในองค์กร ให้ความสนับสนุน เพื่อที่จะพาองค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จ