มะนาวขม อมเปรี้ยว

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ 101 ม. 1 ต.ห้วยทับมอญ อ. เขาชะเมา จ. ระยอง 21110 โทร. 0-3899-6052 โทรสาร 0-3899-6052
Usernamepitak_0413
สมาชิกเลขที่76214
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เกิด  2  พฤษภาคม  2502

การศึกษา 

 -  ป.4  (โรงเรียนบ้านเซิม)

-   ป. 7  (โรงเรียนจุมพลโพนพิสัย)

-  ม.ศ. 3 (โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร")

-  ม.ศ. 5  (เทคนิคระยอง)

-  ปวช.  ประกาศนียบัติวิชาชีพ  (ช่างยนต์)  เทคนิคระยอง

-  พ.กศ.  (ประกาศนียบัตรพิเศษการศึกษา)  ศึกษาด้วยตัวเอง

-  พ.ม.  (ประกาศนียบัตรพิเศษมัธยม)  ศึกษาด้วยตัวเอง

-  ศษ.บ.  ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (บริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

-  กศ.ม.  การศึกษามหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยบูรพา