สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอกของคณะสหเวชฯ ปี 52

dhanarun
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ร้อยละของสัดส่วน ป.เอก : ป. โท = 63 : 36

ถ้ามหาวิทยาลัยนเรศวรจะเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม ง 

จะต้องมีสัดส่วนของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอก  100%

ในระยะแรกเริ่ม ตามเกณฑ์ของ สกอ. จะต้องมีสัดส่วนของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอกมากกว่าหรือเท่ากับ 60%  และวุฒิปริญญาตรีเท่ากับหรือน้อยกว่า 5%   

ดังนั้น ย้อนมาดูสถานะของคณะสหเวชศาสตร์ มน. เอง  ณ ขณะนี้ กรกฏาคม 2552 เป็นอย่างไรบ้าง ??

วุฒิการศึกษา

จำนวน

หมายเหตุ

คน

ร้อยละ

.เอก + post.doc

-

-

 

.เอก

12

20.69

 

กำลังศึกษา ป.เอก (ต่างประเทศ)

7

12.07

 

กำลังศึกษา ป.เอก (ในประเทศ)

13

22.41

 

.โท

21

36.21

รอไปศึกษาต่อ ป.เอก 3 คน (ได้ทุนแล้ว)

กำลังศึกษา ป.โท

3

5.17

 

.ตรี

2

3.45

รอไปศึกษาต่อ ป.โท-เอก (ได้ทุนแล้ว)

 

58

100.00

 

 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด   58  คน  

สรุป       post.doc               =             0            คน         

.เอก     =             37           คน

.โท       =             21           คน

.ตรี      =             0            คน

               ร้อยละของสัดส่วน  .เอก : ป. โท    =    63.79 : 36.21

เลยเส้นยาแดงผ่าแปดมานิดเดียว.........แต่อนาคตก็น่าจะพอไปได้นะ.................


เทียบเคียงกับภาพรวมของประเทศ (ข้อมูล ปี 49) ดูซิ!!.....

โชคดี....ยังไม่ตก Mean

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blogความเห็น (0)