ประกันคุณภาพ

ผ่านการประกันคุณภาพแล้ว
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม   ไดรับการประเมินคุณภาพรอบ 2 และผ่านการประกันคุณภาพแล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อ.บ้านโพธิ์ สพท.ฉช. เขต 1ความเห็น (3)

tadsanee
IP: xxx.155.54.246
เขียนเมื่อ 

ยินดีด้วยค่ะ

เอาการจัดการความรู้เข้าไปจับ  แล้วรับรองประเมินคราวหน้าคะแนนดีขึ้นอีก

ทัศนีย์
IP: xxx.155.54.249
เขียนเมื่อ 

คณะวิจัยได้มาเยี่ยมเขตและโรงเรียน ที่จะเข้าร่วมโครงการวิจัยและเรามีความประทับใจต่อโรงเรียนของท่านดังนี้ค่ะ

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  สามารถพัฒนาระบบต่างๆให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน  โดยสร้างความรู้สึกให้ทุกคนเป็นเจ้าของ  มีสถานศึกษาอื่นๆมาขอดูการจัดระบบงานวิชาการของโรงเรียน  โรงเรียนมีเป้าหมายและแนวปฏิบัติชัดเจน เนื่องจากต้องการสร้างความน่าเชื่อถือของโรงเรียนให้ผู้ปกครองในเขตส่งลูกมาเรียนเพิ่มขึ้นเพราะครูยังรับภาระงานสอนได้มากกว่านี้  จุดแข็งของโรงเรียน  คือ  ทุกคนในโรงเรียนมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของโรงเรียนและทำงานทุกอย่างเพื่อโรงเรียน

ยังมีสิ่งดีๆอีกหลายอย่างใช่ไหมคะ  นำมาเขียนในบล็อกสิคะ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชม