GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

การสร้างblog

โรงเรียนพระยาประเสริฐฯ ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ของโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เพื่อนำความรู้มาสร้าง blog ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการความรู้ในองค์กรและระหว่างองค์กร

http://KM-pps.gotoknow.org

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 27367
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 3
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (3)

การอบรมครั้งนี้มีประโยชน์มากในการพัฒนาองค์กรความรู้ สามารถนำไปถ่ายทอดและขยายผลการสร้าง blog เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ทำให้เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่แท้จริง

iii      love      uuu

P สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณครู

ปีเสือ'53 ขอนะพรมาฝากค่ะ