การอบรมเชิงปฏิบัติการ

การสร้างblog

โรงเรียนพระยาประเสริฐฯ ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ของโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เพื่อนำความรู้มาสร้าง blog ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการความรู้ในองค์กรและระหว่างองค์กร

http://KM-pps.gotoknow.org

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยความเห็น (3)

ทัศน์สุภา
IP: xxx.170.161.245
เขียนเมื่อ 
การอบรมครั้งนี้มีประโยชน์มากในการพัฒนาองค์กรความรู้ สามารถนำไปถ่ายทอดและขยายผลการสร้าง blog เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ทำให้เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่แท้จริง
ขนิดดี
IP: xxx.120.13.16
เขียนเมื่อ 

iii      love      uuu

เขียนเมื่อ 

P สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณครู

ปีเสือ'53 ขอนะพรมาฝากค่ะ