ความเห็น 28336

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

ทัศน์สุภา
IP: xxx.170.161.245
เขียนเมื่อ 
การอบรมครั้งนี้มีประโยชน์มากในการพัฒนาองค์กรความรู้ สามารถนำไปถ่ายทอดและขยายผลการสร้าง blog เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ทำให้เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่แท้จริง