เรากำลังจะมีโรงเรียนรุ่น 3 ดังนั้นโรงเรียนในฝันรุ่น 2 คงต้องตรวจสอบตนเองโดยด่วน ที่ผ่านมา"ตาสว่าง" ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกโรงเรียนที่ขอประเมิน

       สำหรับบันทึกหน้านี้มาดูที่สุดจากต้นแบบโรงเรียนในฝัน ("ตาสว่าง"ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิน)

      โรงเรียนสะอาดบรรยากาศดีน่าเรียนมีความเป็นปัจจุบัน ทุกห้อง รวมถึงห้องน้ำ ห้องส้วม ระดับมัธยมคงต้องยกให้หนองสูงสามัคคีวิทยา(มุกดาหาร)

2 ภาพล่างนี้จากโรงเรียนโพนพิทยาคม(สกลนคร 1)

ทีสุดสิ่งแวดล้อมระดับประถมโรงเรียนบ้านลำดวน(สุรินทร์ 1)

ที่สุดของห้องน้ำระดับมัธยมมีหลายแห่ง..

โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร(อุบลฯเขต4) 

นี่ก็ที่สุดยอดห้องน้ำ..โรงเรียนขุขันธ์ (ศรีสะเกษ3)

ระดับประถมที่สุดห้องน้ำต้องยกให้บ้านจอมพระ (สุรินทร์1)

  ห้องสมุดที่จัดดีบรรยากาศเหมาะสมน่าใช้มากระดับมัธยมยกให้โรงเรียนขุขันธ์ (ศรีสะเกษ3 )

ที่สุดห้องสมุดจากโรงเรียนขุขันธ์

สำหรับห้องสมุดระดับประถมยกให้โรงเรียนชุมชนวังสะพุง (เลย2)ที่นี่มีที่สุดหลายเรื่อง

      

ที่สุดเรือนพยาบาลแหล่งเรียนรู้สุขศึกษาพยาบาลเบื้องต้น

และห้องน้ำจากชุมชนวังสะพุง(เลย2)

              (ติดตามที่สุดตอน 2)

   

    สำหรับชาวโรงเรียนในฝันที่จะขอประเมินต่อไป และ ชาวRoving Team ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในส่วนที่ "ตาสว่าง" รับผิดชอบขอข้อตกลงดังนี้

1. ให้อ่านและศึกษาคู่มือ  ท่านสามารถรับการนิเทศจาก"ตาสว่าง"ได้

2.เมื่อพร้อมแล้วโปรดเล่าให้ทราบ ผ่าน"ตาสว่าง"ก่อนนะคะโรงเรียนใดไม่เล่า ตาสว่างไม่รับปากประเมินค่ะเพราะต้องการทราบข้อมูลล่วงหน้า ไม่ต้องการให้ติด "ร"ที่ผ่านมามีประมาณ 10 โรงเรียนต้องขอแก้"ร" (เรื่องจริงนะคะ)

3.ถ้าท่านคิดว่ามีจุดอ่อนโปรดกำจัดให้หมดไปก่อนขอประเมิน..จะขอเรียงลำดับจุดอ่อนจากที่พบมากไปหาน้อยดังนี้ 1) การไม่ศึกษาคู่มือ และบางท่านอ่านคู่มือแล้วไม่เชื่อ ไม่ให้ความสำคัญ ไม่ถาม ไม่ปฎิบัติ 2) การที่ครูส่วนหนึ่งไม่ชอบ ไม่ยอมเข้าใกล้ Computer ไม่ใช้ Internet ไม่สนใจผลก็ปรากฎกับนักเรียนอย่างเป็นธรรมชาติ ครูไม่เคยใช้E-learning ครูตอบคำถามไม่ได้ เด็กทั่วไปคนที่ไม่นำเสนอก็ตอบไม่ได้ 3) การครูท่านที่ผ่านการอบรมด้าน ICT มาแล้วไม่เผยแพร่ในโรงเรียนหรือเพื่อนครูไม่ให้ความสำคัญจึงทำให้ไม่ทราบ ไม่ใช่สื่อการเรียนการสอนที่จะช่วยอย่างมากทุกกลุ่มเพราะมีโปรแกรมดีๆในsaver เยอะ 4) การคุณครูส่วนใหญ๋ไม่มั่นใจในวิธีสอนไม่ให้ความสำคัญต่อการให้นักเรียนค้นคว้า ไม่สนับสนุนการอ่าน การใช้ห้องสมุด การใช้วิธีการสืบค้นเท่าที่ควร ทำให้เวลาประเมินนักเรียนตอบคำถามไม่ได้ ไม่รู้แหล่งค้นคว้า ไม่คล่องแคล่ว

สำหรับการนำเสนอกิจกรรมมีจุดอ่อนที่อาจเกิดจากความเข้าใจผิดมากจะเห็นได้จาก (โปรดนำไปพิจารณา)    

 1.โรงเรียนให้ความสำคัญต่อการแสดงมาก  นักเรียนส่วนใหญ่ไปอยู่ที่การแสดงมากกว่าเข้าห้องสมุด หรือห้องปฏิบัติการต่างๆ

  2.นักเรียนที่นำเสนอกิจกรรมให้ประเมินมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนนักเรียนทั้งหมด

  3.โรงเรียนไม่สะอาดทุกจุด จึงพยามไม่ให้กรรมการดูทุกห้องเรียน(ปิดห้องใส่กุญแจ) ขอเรียนว่าควรให้ดูทุกห้องเรียน

 4.บางกิจกรรมที่ปกติเรียนในห้องแต่กลับ ไม่นำเสนอในห้องเรียนปกติเช่นคหกรรม ก็ควรอยู่ในสถานที่เรียนปกติ ไม่ควรอยู่ตามเต้นเฉพาะกิจ เพราะต้องประเมินสถานที่เรียนด้วยค่ะ

  5.ระดับประถมห้องสมุดส่วนใหญ่มีขนาดเล็กมากหรือไม่มีเลย(คงรับเป็นต้นแบบไม่ได้) ตามหลักการนักเรียนประมาณ 700 คน ห้องสมุดมีขนาดประมาณ 2 ห้องเรียน สำหรับระดับมัธยมขนาดห้องสมุดไม่เป็นปัญหา แต่ที่มีปัญหาทุกระดับคือ กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน ไม่มีความโดดเด่นเท่าควร บรรณารักษ์อ่อนแอ ไม่อ่านคู่มือ ไม่รักการอ่าน ไม่การค้นคว้ากลัวComputer สำหรับเรื่องนี้ขอให้อ่านเรื่อง "มากำจัดจุดอ่อนเรื่องรักการอ่านกันเถอะ"ในตาสว่างนะคะ

   5. สาระสังคมถูกปล่อยปละละเลยมาก ไม่เสนอให้ประเมินและบางโรงเรียนที่นำเสนอก็ไม่สามารถสะท้อนคุณภาพนักเรียนได้ "ตาสว่าง" ไม่เคยเห็นการนำเสนอมาระประวัติศาสตร์ และที่จะมีบ้างสำหรับการใช้สื่อทันสมัยประเภทโปรแกรมมีบ้างเช่นภูมิศาสตร์ คุณครูสาระสังคมค่อนข้างปฏิเสธ computer

  6.Minicompany ไม่พัฒนารุ่นที่1 มีปัญหา  รุ่นที่2 ก็เหมือนเดิม เรายังไม่ให้ความสำคัญต่อการสอนวิธีการจัดการในรูปแบบบริษัทจำลอง เช่นเดียวกับสหกรณ์ต้องเรียนว่าต้องปรับอย่างมากโดยเฉพาะระดับมัธยมไม่มี ส่วนระดับประถมควรสอนให้คิด คิดต้นทุน ราคาขาย กำไร ทำบัญชี และใช้computerเป็นเครื่องมือ (ทั้งประถมและมัธยม)

     7. ทุกที่ในโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ ไม่ใช่เราทำเพิ่อการประเมินเท่านั้นเช่น ห้องพยาบาลก็ต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสุขศึกษา และการพยาบาลเบื้องต้น ดังนั้นก็ต้องให้นักเรียนได้ฝึก การจัดการก็ต้องเหมาะสมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ สหกรณ์ก็ควรเป็นแหล่งเรียนรู้การสหกรณ์เป็นต้น

(มีต่อค่ะ)    โรงเรียนที่จะขอประเมินต่อไปช่วยรับไปพิจารณาด้วยนะคะ