ภาษาท่า

ครูเดือน
นาฏศิลป์

1. จุดประสงค์การเรียนรู้

            1.1 อธิบายความหมายภาษาท่าได้

            1.2 แสดงภาษาท่าเบื้องต้นได้

            1.3 บอกประโยชน์การนำภาษาท่าไปใช้ได้

2. ความหมายภาษาท่า

             ภาษาท่า หมายถึง  ภาษาทางด้านนาฏศิลป์  เสมือนเป็นภาษาพูดโดย ไม่ต้องเปล่งเสียงแต่อาศัยส่วนประกอบอวัยวะของร่างกาย  เป็นสื่อให้ผู้ชมเข้าใจ และถ้าได้มีการแนะนำในการใช้ท่าก่อน ยิ่งจะทำให้รู้เรื่องราวความเข้าใจ เพิ่มความสนุกสนานมากขึ้น  พื้นฐานการใช้ภาษาท่า  ส่วนมากนำมาจากท่าธรรมชาติแต่จะนำมาประดิษฐ์ ดัดแปลง ให้มีความอ่อนช้อย สวยงาม อันแสดงออกถึงการมีอารยธรรมความเจริญรุ่งเรืองของชาติ  ชาติที่เก่าแก่ย่อมมีวัฒนธรรมทางดนตรี นาฏศิลป์เป็นของตนเอง

     โดยปกติแล้ว มนุษย์จะใช้ท่าทางประกอบคำพูดและเมื่อต้องการให้ผู้ฟังเข้าใจความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น  อาจใช้สีหน้าหรือความรู้สึกประกอบคำพูดนั้นๆ ด้วยเช่น กวักมือ หมายถึงให้เข้ามาหา โบกมือออก หมายถึงให้ออกไป กิริยาท่าทางที่แสดงออกทางด้านนาฏศิลป์จำแนกออกเป็น  3  ประเภทคือ

1.       กิริยาที่ใช้แทนคำพูด เช่น การรับ ปฏิเสธ สั่ง เรียกเข้ามา ส่ง ฯลฯ

2.       ท่าแสดงกิริยาอาการหรือ อิริยาบถ เช่น ยืน เดิน นั่ง นอน ฯลฯ

ท่าทางแสดงอารมณ์ภายใน เช่น ดีใจ เสียใจ โกรธ รัก ฯลฯ

ทดสอบก่อนเรียนเรื่องภาษาท่า

คำชี้แจง  ให้นำเครื่องหมาย x ทับอักษรข้อที่ถูกที่สุด

1. ภาษาท่า มีความหมายตรงกับข้อใด

ก.      การเคลื่อนไหวของมือและเท้า

ข.      การแสดงดนตรี นาฏศิลป์

ค.      การเลียนแบบท่าทางธรรมชาตินำมาประดิษฐ์ให้สวยงาม

ง.       การเลียนออกแบบเสื้อผ้านำมาตัดเย็บให้สวยงาม

2. ใช้มือซ้ายจีบหันข้อมือที่จีบเข้าหาลำตัว วางมืออยู่ระดับระหว่างอกคือความหมายข้อใด

       ก.  ไป

       ข. มา

       ค. ตัวเธอ

       ง. ตัวฉัน

3. ท่ายิ้ม ดีใจ  ต้องปฏิบัติตามข้อใด

       ก. ตั้งวงมือซ้าย กรีดนิ้วกดข้อมือเคลื่อนมาระดับปาก  เอียงข้างมือ   จีบซ้าย

       ข. มือขวาจีบคว่ำระดับปากเอียงข้างมือจีบ

       ค. มือซ้ายจีบหงายระดับอก

       ง. ประสานมือ 2 ข้างทาบกันให้ปลายนิ้วแตะที่ฐานไหล่ข้อศอก   ห่างจากลำตัวพอสมควร

4. ท่ารัก  ชื่นชม ต้องปฏิบัติตามข้อใด

       ก. มือซ้ายจีบคว่ำระดับปากเอียงข้างมือจีบ

       ข. ประสานมือ 2 ข้างทาบกันให้ปลายนิ้วแตะที่ฐานไหล่ข้อศอก             ห่างจากลำตัวพอสมควร

       ค. ใช้มือซ้ายจีบหันข้อมือที่จีบเข้าหาลำตัววางมืออยู่ระดับ  ระหว่างอก

       ง.  มือขวาจีบคว่ำระดับปากเอียงข้างมือจีบ 

5. ท่าร้องไห้ เสียใจ ใช้ฝ่ามือซ้ายแตะที่ใต้หัวตาซ้าย ขวา มือขวาจีบหงายแนบไว้ระดับใด          

        ก. ระดับศีรษะ 

        ข. ระดับไหล่ 

        ค. ระดับหน้าอก

        ง. ระดับหัวเข็มขัด 

6. ท่าปฏิเสธ ตั้งวงระดับหน้าอก สั่นปลายนิ้ว ใบหน้าต้องปฏิบัติตามข้อใด        

         ก. ก้มหน้าลง

         ข. พยักหน้า 

         ค. ส่ายหน้าไปมาเล็กน้อย

         ง. เงยหน้าขึ้น

7. ท่าอาย คือภาพใด

        ก. (ภาพอาย)

        ข. (ภาพปฏิเสธ)

        ค. (ภาพยิ้ม)

        ง. (ภาพรัก)

8. ท่าโกรธเคืองใจ คือภาพใด        

        ก. (ภาพอาย)

        ข. (ภาพร้องไห้)

        ค. (ภาพโกรธ)

        ง.  (ภาพรัก)

9. ข้อใดเป็นท่าร่าเริง เบิกบาน

         ก. (ภาพโกรธ)

        ข. (ภาพอาย)

        ค. (ภาพร่าเริง เบิกบาน)

        ง. (ภาพรัก)

10. ข้อใดคือท่าสวยงาม

       ก. (ภาพอาย)

       ข. (ภาพยิ้ม)

       ค. (ภาพเธอ)

       ง. (ภาพสวยงาม)

 

เฉลยคำตอบถูกมีเสียงปรบมือ  เฉลยคำตอบผิดมีเสียงร้องไห้

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

                                                                                                              10.ก

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูดำเนิน คำดา

คำสำคัญ (Tags)#eng. gang. pt2.

หมายเลขบันทึก: 268571, เขียน: 16 Jun 2009 @ 15:19 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 19:14 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

วนัส
IP: xxx.122.181.155
เขียนเมื่อ 

ดี

ทอ ม!ห น้าไส,,^^
IP: xxx.27.147.11
เขียนเมื่อ 

คร่ อดมั่ ววเร๊ ย!แม ร่งเซ งเว้ ย