กระตุ้นกระท้อนให้ดกหลายรุ่นด้วยน้ำสกัดชีวภาพ

chudchainat

กระท้อนเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่มีปลูกกันในประเทศไทยมาเป็นเวลาช้านาน ส่วนมากจะปลูกกันตามสวนหลังบ้านและ มักจะเป็น  รสเปรี้ยว นิยมนำไปทำเป็นกระท้อนดอง การดูแลรักษาง่ายผลผลิตจำหน่ายได้ราคาดี เดิมแหล่งผลิตกระท้อนพันธุ์ดีจะมีเฉพาะที่จังหวัดนนทบุรีและบางเขตของกรุงเทพมหานครเท่านั้น แต่ปัจจุบันกระจายไปอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ เช่น ปราจีนบุรี ชลบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี เป็นต้น ในสมัยก่อนนิยมปลูกกระท้อนด้วยต้นที่เพาะจากเมล็ด จึงทำให้ได้กระท้อนพันธุ์ใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ แต่น้อยครั้งที่ได้พันธุ์ที่มีคุณภาพดีกว่าต้นแม่ ปัจจุบันมีกระท้อนพันธุ์ต่าง ๆ ไม่ต่ำกว่า 20 พันธุ์ ได้แก่  เขียวหวาน  ไหว ตาเชื่อม  ปุยเมฆ ทองใบใหญ่ ตาอยู่ ไกรทอง เมล็ดในไหว คานหาม  ส่วนใหญ่ผลมีลักษณะที่ค่อนข้างคล้ายกัน กระท้อนเป็นไม้ผลเมืองร้อน จึงสามารถปลูกได้ดีแทบทุกแห่งในประเทศไทย แต่เพื่อให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดี ควรจะเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำให้อย่างเพียงพอ ดินที่เหมาะควรเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนดินเหนียวมีอินทรียวัตถุมาก จะทำให้คุณภาพของเนื้อและรสชาติดีกว่าที่ปลูกในดินร่วนทราย  ถึงแม้ว่ากระท้อนจะเป็นไม้ผลที่ปลูกง่ายแต่การดูแลให้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ  และรอดผลจากการทำลายของแมลงวันผลไม้เป็นเรื่องที่ท้าทาย  ดังนั้นจึงขอนำท่านผู้อ่านศึกษาการปลูกกระท้อนของนายทิพย์  พุฒเหมือน  วิทยากรเกษตรกรจุดสาธิตการเกษตร ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเที่ยงแท้  อยู่บ้านเลขที่ 70/1 หมู่ 5 .เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ผู้ได้เพิ่มและปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตจากการใช้น้ำสกัดชีวภาพ ส่งผลให้กระท้อนเริ่มแทงช่อดอกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมิถุนายน  จนต้องหยุดพักให้กระท้อนพักต้นจึงหยุดการให้ผลผลิต  จากข้อดีตังกล่าวต้องขอขอบคุณนายเชน  กรผึ้ง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล ที่ได้แนะนำมา ณ โอกาสนี้

นายทิพย์  พุฒเหมือน เกษตรกรวัย 53 ปี หรือเรียกกันในบรรดาเพื่อนเกษตรกรว่า ช่างฟิบกล่าวถึงการปลูกกระท้อน ว่า เนื่องจากเป็นผู้ชอบทดลองปลูกพืชไม้ผลซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั่วไป แต่ปริมาณการปลูกพันธุ์ดีมีไม่มากนักเพราะเกษตรกรท้อต่อการหอผลป้องกันแมลงวันผลไม้ จึงปลูกกระท้อนพันธุ์คานหาบเพราะให้ผลผลิตคุณภาพดีจำหน่ายได้ราคาสูง ปลูกจำนวน 100  ต้น  การปลูกนั้นไม่ยากนักใช้วิธีการปลูกแบบยกร่องขึ้นเพื่อสะดวกในการระบายน้ำเนื่องจากพื้นที่เดิมเป็นท้องนามีน้ำท่วมถึง ใช้ระยะปลูก 6 x 6 เมตร ขุดหลุมให้มีขนาด 50 x 50 x 50 เมตร (กว้าง x ยาว x ลึก) รองก้นหลุม ด้วยปุ๋ยหินฟอสเฟต ประมาณ 1 กิโลกรัมต่อหลุม การปลูกเหมือนไม้ผลทั่วไป  หลังจากปลูกแล้วจะต้องให้น้ำและคอยดูแลรักษาต้นกระท้อนอย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้ต้นกระท้อนเจริญเติบโตเร็วมาก มีการตัดแต่งกิ่งที่ดี - ใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีสูตรเสมอสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 จะใช้เพียงเล็กน้อย  หมั่นรดโคนต้น ด้วยน้ำสกัดชีวภาพจากปลาหรือหอยเชอรีรอบทรงพุ่มแล้วคลุมด้วยเศษหญ้าแฟกที่ปลูกไว้ในสวน ประมาณ 2-3  เดือน/ครั้ง  เมื่อเริ่มออกช่อดอกให้น้ำอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ เกิดตาดอกมาก ช่อดอกมีความสมบูรณ์ การติดผลดี กระท้อนจะติดผล ค่อนข้างมาก เมื่อถึงเวลาห่อจะมีการเด็ดเหลือเฉพาะผลเดี่ยว ๆ จะทำให้ผลเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ได้ประมาณ 150 ผลต่อต้นหลังจากดอกบานแล้วประมาณ 80-100 วัน ผลจะมีขนาดโตประมาณ 5-6 ชม. ผิวจะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเขียว ขี้ม้า และหลังจากนี้อีก 7-10 วัน จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีกระดังงา ซึ่งเป็นช่วงที่แมลงวันผลไม้จะเริ่มเข้าทำลายแล้ว จึงจะต้องทำการห่อผลตั้งแต่สีผิวเป็นสีเขียวขี้ม้า เพื่อป้องกันการเข้าทำลายของแมลงวันผลไม้ และผลที่ได้ตามมาคือ ผิวของผลจะสวย ผลมีขนาดใหญ่ขึ้น เนื้อมีคุณภาพดีขึ้น แต่ไม่ควรห่อผลตั้งแต่ผลที่ยังเล็กอยู่เพราะจะทำให้ผลแคระแกรนและร่วงอยู่ในถุงห่อเป็นจำนวนมากด้วย สำหรับวัสดุที่ใช้ห่อเป็นกระดาษสีน้ำตาลซึ่งได้จากถุงบรรจุปูนซิเมนต์หรือถุงบรรจุอาหาร ก่อนห่อผลประมาณ 2-3 วัน จะพ่นสารสมุนไพรป้องกันกำจัดแมลง และเชื้อรา เพื่อป้องกันกำจัดแมลงก่อน การใช้น้ำสกัดชีวภาพสูตรต่างๆ จะช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลให้ดีขึ้น เช่น เนื้อมีความนุ่มขึ้น รสชาติหวานขึ้น และให้ผลผลิตหลายรุ่นในแต่ละปี ทำให้มีผลผลิตออกสู่ผู้บริโภคเป็นระยะเวลานาน แต่ผลผลิตในรุ่นแรกผลจะโตให้น้ำหนักดีประมาณ  9-10 ขีดต่อผล รุ่นต่อไปจะเล็กลงเล็กน้อยน้ำหนักประมาณ 6-7 ขีดต่อผลแต่คุณภาพของผลผลิตยังคงให้รสชาติอร่อยเหมือนกัน

นายทิพย์  พุฒเหมือน กล่าวเสริมอีกว่า จากการใช้น้ำหมักชีวภาพและสารสมุนไพรในสวนผลไม้ ทำให้ต้นทุนการต่ำ แต่ผลผลิตดี มีกำไรมาก  อีกทั้งดินมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงขอแนะนำให้เพื่อนเกษตรกรหันมาปรับปรุงบำรุงดินกัน  เพียงแต่ขยันหมั่นเก็บวัสดุเหลือใช้  หอยเชอรีศัตรูข้าว  พืชสมุนไพรที่มีในท้องถิ่น นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ากับการลงทุนด้วยแรง และเวลา จะเห็นผลที่ได้รับตามหลัก 3 ป. คือมีประโยชน์สูง  ประหยัด   ปลอดภัย  และปฏิบัติได้  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร . 0-5648-1332 หรือผ่านคุณเชน  กรณ์ผึ้ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลเที่ยงแท้  สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี  โทร.0-5648-1442 ยินดีต้อนรับครับ

…………………………………………

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเรื่อง..เกษตรดีที่ชัยนาท

คำสำคัญ (Tags)#กระท้อน

หมายเลขบันทึก: 266934, เขียน: 09 Jun 2009 @ 16:12 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 20:52 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

เป็นความรู้ที่ดีมากครับ

จะนำไปเผยแพร่ต่อครับ ขอบคุณ

เขียนเมื่อ 
  • แวะมาเยี่ยม
  • ได้ความรู้ดีๆ อีกแล้ว ขอบคุณค่ะ
วิรัตน์
IP: xxx.142.29.101
เขียนเมื่อ 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรจันทร์ธุรกิจการเกษตร จำหน่ายปุ๋ยปลา ตราชาวประมง

คุณสมบัติของปุ๋ยปลาตราชาวประมง

เป็นปุ๋ยอินทรีย์สภาพของเหลวที่เกิดจากการหมักวัสดุอินทรีย์ มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตต่อพืช ย่อยสลายออกมาเมื่อใช้ในสัดส่วนความเข้มข้นที่เหมาะสมและในสภาพที่เอื้อต่อการดูดซึมของพืช

วัตถุดิบ

ปลาสดจากทะเล : ใช้การบดละเอียดโดยเครื่องเพื่อดึงให้ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก แก่ต้นพืชให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ไคโตซาน : เป็นไบโอโพลิเมอร์ธรรมชาติอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นองค์ประกอบอยู่ในเปลือกนอกของสัตว์พวก กุ้ง ปู แมลง และเชื้อรา เป็นสารธรรมชาติที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว ประโยชน์ ยับยั้งและสร้างความต้านทานโรคให้กับพืช ทำให้เกิดโอกาสการสร้างความต้านทานของพืชต่อแมลงศัตรูพืช ช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน

ส่าเหล้า : สารอินทรีย์ และ อนินทรีย์ มีสีน้ำตาลเข้ม และมีธาตุอาหาร N: P: K ซึ่งเป็นสารอาหารที่พืชต้องการ

จุลลินทรีย์ : สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า เป็นตัวกลางช่วยเร่งปฏิกิริยาการดูดซึมธาตุอาหารของพืชได้เร็วขึ้น

กรดอะซิติก: มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคพืช

กากน้ำตาล: มีธาตุอาหารพร้อมทั้งธาตุหลักและธาตุรองและอื่นๆเช่น ซูโคลส เพื่อสร้างความสดชื้นให้กับต้นไม้

ใช้ได้กับทุกชนิดพืช ไม้ผล,ไม้ดอก-ไม้ประดับ,พืชสวน,พืชไร่,พืชผัก,นาข้าว,โรงเพาะเห็ด,หัวเชื้อในการทำปุ๋ยหมักแห้ง, ปาล์มน้ำมัน, ยางพารา

มีจำหน่ายขนาด 1 ลิตร 20 ลิตร มีทั้งปลีกและส่ง ราคาไม่สูงคุยกันได้ทุกเรื่อง เพราะเราเป็นแหล่งวัตถุดิบ มีใบอนุญาตผลิตพร้อม

http://www.paknamlangsuan.com/phonchan

พร้อมจัดส่ง

เราขอเสนอขายปุ๋ยปลาเพื่อเป็นหัวเชื้อในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แห้ง และรับผลิตปุ๋ยปลาตามสูตรของท่าน ในราคาต่ำ และเรายังมีสูตรพิเศษโดยผสมไคโตซานอีกด้วย

สนใจติดต่อฝ่ายขาย คุณ พิริยะ อุสายพันธุ์ โทร 087-3422240

คุณสามารถ แสงจันทร์ โทร 083-1062524

ประโยชน์ของปุ๋ยปลาชาวประมง

1.ใช้ผสมน้ำพ่นให้พืชทางใบหรือให้พร้อมกับระบบน้ำทางดิน

2. ช่วยส่งเสริมการดูดซึมธาตุอาหารแก่พืชทางรากและใบ

3. ช่วยเสริมสร้างความเจริญเติบโตและความสมบูรณ์แก่ลำต้นดอกใบและผล

อัตราการใช้

พืช อัตราส่วน วิธีการใช้

พืชผัก-ไม้ดอกไม้ประดับ

พริก มะเขือ ถั่วฝักยาว ผักกินใบ ผักกินหัว – กล้วยไม้ หน้าวัว กุหลาบและไม้ใบทุกชนิด

20-50 ซี.ซี. / น้ำ 20 ลิตร

ฉีดพ่นทุก 7-15 วัน

ไม้ผล – พืชสวนทุกชนิด

องุ่น ลำไย มะม่วง เงาะ ทุเรียน ฝรั่ง และผลไม้อื่น ๆ

40-80 ซี.ซี. / น้ำ 20 ลิตร

ฉีดพ่นทุก 15-30 วัน

พืชไร่

ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่วเหลือง มันสำปะหลัง ยาสูบ ปาล์ม ยางพารา และพืชไร่ทุกชนิด 20-50 ซี.ซี. / น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 15-30 วัน

หมายเหตุ ฉีดพ่นละอองเล็กๆ พอเปียกทั่วใบและทุกส่วนของพืช

ผู้ผลิต : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรจันทร์ธุรกิจการเกษตร เลขที่ 279/8 หมู่ที่ 4 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 โทร (077)541347, 544473 โทรสาร (077)582310

สถานที่ผลิต : เลขที่ 78 หมู่ที่ 13 ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86150