ความก้าวหน้าของ รพ.สมเด็จพระสังฆราช

  ติดต่อ

  ปรับปรุงงานการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน  

คุณสมพร วัชระศิลป์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สมเด็จพระสังฆราช อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ส่งข่าวมาให้ทราบว่าหลังจากที่ได้เข้าร่วมตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ ๑ ทาง รพ. ได้มีการปรับปรุงงานการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ดังนี้
๑. ทำโครงการนำร่อง ผู้ป่วย ๑๐๐ คน เข้าชมรมสุขภาพดีในเบาหวาน
๒. จัดกิจกรรมในชมรมสุขภาพดีในเบาหวานดังนี้
    - การเรียนรู้น้ำตาลด้วยตนเอง โดยพยาบาลและผู้ป่วยในกลุ่ม
    - เมนูตัวอย่างอาหารแลกเปลี่ยน โดยพยาบาลและนักโภชนาการ
    - การดูแลเท้า – ฟัน โดยทันตแพทย์
    - อันตรายเบาหวาน โดยพยาบาล ER
    - การใช้ยาถูกต้อง โดยเภสัชกร
    - กิจกรรมการนวดและสมุนไพรที่ใช้ในเบาหวาน โดยแพทย์แผนไทย
    - กิจกรรมสติที่ใช้ในการดูแลตนเอง โดยพระและพยาบาล
    - ทัศนศึกษานอกสถานที่ จัดทำฐานความรู้หมุนเวียนในกลุ่ม
    - เพื่อนช่วยเพื่อน
ผลของการจัดกิจกรรม ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ๙๕%
๓. มีการขยายโครงการนำร่อง เป็นการจัดทำชมรมสุขภาพดีในเบาหวาน ปัจจุบันกำลังดำเนินการ มีการตรวจเบ็ดเสร็จในคลินิก อีก ๑ ปีจึงจะประเมินผล (คุยกับคุณสมพรทางโทรศัพท์เพิ่มเติม ทราบว่ากำลังขยายโครงการให้ไปถึงผู้ป่วยจำนวนมากขึ้น และขยายไปสู่ PCU ด้วย)

ความรู้ที่ได้จากตลาดนัดและนำไปใช้ต่อคือความรู้จาก รพ.เทพธารินทร์ในเรื่องการเรียนรู้น้ำตาลด้วยตนเอง และอาหารแลกเปลี่ยนในเบาหวาน

คุณสมพรยังบอกอีกว่าปัจจุบันกำลังดำเนินการโครงการส่งเสริมการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวาน ใช้ระยะเวลา ๑ ปี ตอนนี้ดำเนินงานได้ประมาณ ๔ เดือนแล้ว

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitator

หมายเลขบันทึก: 26686, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:51:01+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ตลาดนัดความรู้#ชมรมผู้ป่วยเบาหวาน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)