นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี


ความสำเร็จของนโยบายนี้คงขึ้นอยู่ที่ผู้บริหารของส่วนราชการ

             สำนักงาน ก.พ.ร ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มาตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน  ได้จัดทำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการต่าง ๆ นำไปใช้เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้เป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูง และมีมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซึ่งได้พบปัญหาและอุปสรรคมากมาย  สำหรับปี 2552 ก.พ.ร. จึงได้ปรับเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐระดับขั้นพื้นฐาน เป็นกรอบการประเมินความสำเร็จของแผนพัฒนาองค์การตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐ ในหมวดที่ 1 การนำองค์การ ข้อ 5 ส่วนราชการ/ผู้บริหารต้องมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) : OG  โดยได้กำหนดให้นโยบายดังกล่าวประกอบด้วยนโยบาย 4 ด้าน  คือ  ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม /ด้านผู้รับบริการ/ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน   พร้อมทั้งมีแนวทางปฏิบัติ มาตราการ/โครงการรองรับนโยบายดังกล่าวด้วย  ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากหากสามารถดำเนินการได้ที่ตรงตามเจตนารมณ์ที่ส่วนราชการได้กำหนด  ภาคราชการก็จะมีธรรมาภิบาล  เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย  ความสำเร็จของนโยบายนี้คงขึ้นอยู่ที่ผู้บริหารของส่วนราชการต่าง ๆ ที่จะเห็นความสำคัญ เอาจริงเอาจัง ติดตามประเมินผลตามนโยบายดังกล่าว  ก็จะเกิดคุณาประการทั้งตัวข้าราชการ สังคม สิ่งแวดล้อม และหน่วยงานเอง   หรือว่าจะเป็นเพียงการเขียนนโยบายอย่างสวยหรู่อยู่บนแผ่นกระดาษ ประกาศไปทั่ว เพื่อเป็นหลักฐานให้ ก.พ.ร ไว้ตรวจประเมินตอนปลายปีเท่านั้น 

คำสำคัญ (Tags): #การบริหาร
หมายเลขบันทึก: 265827เขียนเมื่อ 4 มิถุนายน 2009 18:25 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 เมษายน 2012 19:33 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี