โครงการค่ายคณิตศาสตร์

  ติดต่อ

  ค่ายคณิตศาสตร์  

 

 

กิจกรรมที่ 5

(ค่ายคณิตศาสตร์)

………………………………….

วัตถุประสงค์

                1. เพื่อพัฒนาทักษะการคิดให้กับนักเรียน

                2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายให้สูงขึ้น

วิธีดำเนินการ

1. ค่ายที่ 1 (ม.ต้น)

                1.1 วางแผนในการดำเนินการ ดังนี้

                                1.1.1 จัดกิจกรรมเป็นฐานต่าง ๆ เช่น

                                                - ฐานคิดเลขเร็ว (ใช้กิจกรรมของ อาจารย์ปองภพ)

                                                - ฐานคิดนอกกรอบ (ใช้กิจกรรมปฏิบัติตามโจทย์ที่กำหนดตามเงื่อนไข

ต่าง ๆ โดยใช้ใบรายการแผ่นปลิวโฆษณาขายสินค้า)

                                                - ฐานการตอบโจทย์ปัญหาเชาว์/โจทย์คณิตศาสตร์ทั่วไป

                                                - ฐานเกมต่าง ๆ

                                                - ฐานคณิตศาสตร์กับ ICT

                                                - ฐานคณิตสร้างสรรค์กับงานศิลปะ

                                1.1.2 มอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละฐาน รับผิดชอบดำเนินการ โดยอาจดำเนินการเชิญนักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิร่วมในการจัดกิจกรรมด้วยก็ได้

                                1.1.3 มอบหมายผู้รับผิดชอบด้านอื่น ๆ เช่น การเงินหากจะมีเก็บค่าใช้จ่ายจากนักเรียนเพิ่มเติม การขออนุญาตผู้ปกครองหากต้องจัดกิจกรรมในวันหยุดหรือนอกสถานที่

                                1.1.4 จัดนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ให้มีจำนวนกลุ่มเท่ากับจำนวนฐานเพื่อสะดวกในการเวียน

                1.2 ระยะเวลาในการดำเนินการ

                                ใช้เวลา 1 วัน โดยใช้วันหยุด หากเป็นวันปกติจะเป็นภาระและปัญหาในการสอนประจำ ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 2552 ถึงต้นเดือนสิงหาคม 2552

                1.3 กลุ่มเป้าหมาย

                                เป็นนักเรียนระดับ ม.ต้น จำนวน 120 คน

                1.4 งบประมาณในการดำเนินการ

                                ใช้เงิน บกศ. เป็นค่าวัสดุและอาหารกลางวันจำนวน 12000 บาท (หัวละ 100 บาท)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นุ่นน่าน

หมายเลขบันทึก: 265764, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-19 19:12:42+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ค่ายคณิตศาสตร์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

สมรรถ
IP: xxx.26.105.206
เขียนเมื่อ 

ดีมากครับ นำเสนอเนื้อหาดีๆ ต่อไปนะคัรบ